Varsatiellä odotellaan yhä nurmikkoa – asukas kanteli aluehallintovirastoon

0
Hallintokantelun tehneen asukkaan mukaan Lounea ei ole palauttanut aluetta sovitusti alkuperäiseen kuntoon, eikä kaupunki ole tehnyt riittävästi asian edistämiseksi. Arkistokuva Riitta Salmi/TS.

Kaarinan kaupungin toiminnasta on tehty hallintokantelu aluehallintovirastoon. Kantelu koskee Kesämäen Varsatielle viime syksynä kaivettua valokuitukaapelia.

Hallintokantelun mukaan kaivuutyöt tehtiin nopeasti, mutta Lounea ei ole palauttanut aluetta sovitusti alkuperäiseen kuntoon. Nurmikon sijaan alueella kasvaa rikkakasveja ja kaivuun jäljet ovat edelleen näkyvissä. Kaarina-lehdessä julkaistiin 1.7. asiaa käsittelevä mielipidekirjoitus.

Kantelija katsoo, ettei kaupunki ole yhteydenotoista huolimatta toiminut riittävästi asian edistämiseksi ja vetoaa lakiin, jonka mukaan vaikka nurmikkoalueen hoitaminen kuuluu kiinteistön omistajalle eli hänelle itselleen, vastuu alueesta kuuluu kaupungille.

Kaupunginhallitus käsitteli asiaa elokuun kokouksessaan. Aluehallintovirastolle antamassaan selvityksessä kaupunki kiistää laiminlyönnit. Selvityksessä todetaan, ettei laissa ole määritelty aikarajoja töiden korjaamiseen. Kaivuutöistä ja niiden korjaamisesta vastaa kaivaja. Kaupungin tehtävä on valvoa, että takuuajan puitteissa myös istutetut alueet alkavat kasvaa. Varsatien tapauksessa kaivuutyö tehtiin viime syksynä ja töiden viimeistely jäi keväälle. Kaupunki katsoo, että koska urakasta on näin vähän aikaa, ei voida katsoa, että kaupunki olisi laiminlyönyt tehtäviään.