Kaarinalaiset saavat A-klinikalta päihdehoitoa – toistaiseksi

0

A-klinikka täydentää ainakin loppuvuonna Kaarinan kaupungin omia päihdekuntoutuspalveluita. Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että sopimusta jatketaan syyskuusta vuoden loppuun.

Kaarinan oli tarkoitus kilpailuttaa päihdepalveluita yhdessä Turun ja muiden lähikuntien kanssa jo vuonna 2019, mutta kilpailutus viivästyi, ja kun se lopulta valmistui, se vedettiin markkinaoikeuteen.

Aiempi Kaarinan sopimus A-klinikan kanssa oli voimassa elokuun loppuun 2020.

A-klinikalla on pitkään ollut Turun seudulla päihdehoidon monopoliasema. Alalle on kuitenkin tullut uusia palveluntarjoajia, ja kunnat ovat katsoneet, että palvelu on kilpailutettava.

Kaarinan päämäärä on, että päihdekuntoutuksen avopalvelut hoidetaan valtaosin omin voimin eli käytännössä kaupungin mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintissä. Kaupungilla on kuitenkin jatkossakin tarvetta ostopalveluille. Esimerkiksi laitoskuntoutus ja merkittävä osa vieroitushoidosta ostetaan.

Kaarina-lehden artikkelissa, joka julkaistiin ennen kilpailutusta (28.11.2018), kerrottiin, että keskeinen syy hakeutua Vintin sijaan A-klinikalle hoitoon oli anonyymiys. A-klinikkaan pääsee kuitenkin jatkossa hoitoon vain Vintin maksusitoumuksella, ja tiedonkulkua lisätään Vintin ja A-klinikan välillä.

Vuonna 2017 päihde- ja mielenterveyspuolen avohoidossa hoidettiin Vintissä 574 asiakasta, A-klinikalla 40.

Sopimuksen jatkaminen vuoden 2020 maksaa noin 100 000 euroa, ja siihen on Kaarinan kuluvan vuoden talousarviossa jo varauduttu.