Kaarinassa viljellään vehnää, ja muutamia kotieläintilojakin löytyy

0
Kuusistolaista peltomaisemaa.

Tilastokeskuksen mukaan Kaarinassa on viljelypeltoalaa noin 3500 hehtaaria. Useimmiten niissä kasvaa vehnää: sitä viljellään 900 hehtaarilla, kun ohraa ja kauraa kasvaa yhteensä 800 hehtaarilla.

Härkäpapua ja kuminaa kasvatettiin aiempaa enemmän, yhteensä noin 300 hehtaarilla.

Kesannolla oli vajaat 150 hehtaaria.

Luonnonhoitopeltoja, eli nurmikasvi-, niittykasvi-, maisema- ja riistanhoitopeltoalaa oli Kaarinassa noin 230 hehtaaria.

Kaarinassa on vuoden 2019 tilastojen mukaan myös kuusi kotieläintilaa. Näistä muutamat ovat nauta- ja lammastiloja.

Eniten maatalouden ja maaseudun rahoitusta maksettiin viime vuonna Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntiin sekä Varsinais-Suomeen. Nämä maakunnat saivat yhteensä 34 prosenttia rahoituksesta. Näissä maakunnissa on myös suurin osa Suomen maatiloista.

Maatalouden ja maaseudun rahoitusta maksettiin Suomessa yhteensä noin kaksi miljardia euroa vuonna 2019. Tästä summasta EU-rahoitusta on noin 42 prosenttia. Maatalouden ja maaseudun kehittämisen rahoitus muodostavatkin kaksi kolmasosaa Suomen vuosittain saamasta EU-rahoituksesta.

Suurimmilla tiloilla osa maasta on vuokrattu. Vuokrapellosta maksetaan vuokraa tällä seudulla noin 400–500 euroa hehtaarilta.

Erikoiskasviviljelyyn tarkoitetun maan vuokrat voivat olla 800 euron molemmin puolin.

Pellon myyntihinnan haarukka on tällä seudulla laaja, 8000–15 000 euroa hehtaarilta. Enemmänkin on tiettävästi maksettu.

Lähteet: Paimion maaseututoimisto, Tilastokeskus. Tilastokeskuksen tiedot ovat vuodelta 2019.