Kipeistä säästöistä ei tarvinnutkaan kamppailla vaalivuonna – Veronkorotus kutistui kaupunginjohtajan budjettiehdotuksessa

0
Kaarina piti ensimmäistä kertaa talousarvioinfon etänä. Kaupunginjohtaja Harri Virta näkyy kuvassa oikeassa alakulmassa.

Kaarina on tehnyt useita alijäämäisiä vuosia, taloutta on yritetty saada oikaistua ja korona toi vielä lisää painoa kuormaan. Yllättäen Kaarinan ensi vuodelle ei kuitenkaan ehdoteta merkittäviä säästöjä tai leikkauksia.

Sen sijaan kaupunginjohtaja Harri Virran talousarvioehdotuksessa, jota kaupunginhallitus alkoi työstää alkuviikolla ja jonka hiominen jatkuu vielä pitkälle syksyyn, esitetään useita uusia vakansseja.

Jopa veronkorotusta ehdotetaan vähemmän kuin raamikäsittelyssä oli linjattu: Virta ehdottaa kunnallisveroon vain 0,5 prosenttiyksikön korotusta 0,75:n sijaan. Kaupunginjohtajan budjettiehdotuksessa Kaarinan veroprosentti kohoaisi siis nykyisestä 20,25:een.

Virran ehdotus on alijäämäinen 990 000 euron verran. Talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskinen kuitenkin selittää, että käytännössä alijäämä on kertaluonteinen poisto, kun Hovirinnan koulurakennus puretaan. Ilman sitä tulos olisi noin 200 000 euroa alijäämäinen.

Säästöt pienistä puroista

– Monet uusista vakansseista on rahoitettu talousarvion sisältä, eli ne on saatu kompensoitua muualta, taustoittaa Virta.

Kaarinan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Matti Alander (kok.) kommentoikin, että budjettiehdotus on paljon valoisampi kuin hän oli olettanut.

– Yllätyksenä tuli se, että veronkorotusta laskettiin. Meikäläiselle on paljon tullut soittoja siitä, että älkää nostako niitä veroja. Väliaikainen ratkaisuhan veronkorotus vain on, ja säästöjä pitää saada aikaiseksi.

Hän arvelee, että veronkorotuksesta todennäköisesti vielä äänestetään.

Toisaalta vaalivuosi on vaikea, mikäli kipeitä säästöjä pitäisi nyt tehdä. Mikään puolue ei halua suututtaa nyt äänestäjiä.

Kiinteistöveroprosentti aiotaan näillä näkymin pitää ennallaan.

Sinervuo-Koskinen kertoo, että kaupungin velkamäärä nousee noin 100 miljoonasta eurosta 126 miljoonaan euroon. Asukaskohtainen velka on nousemassa 3609 euroon.

Vielä vuona 2019 asukaskohtaista velkaa oli vain 2499 euroa.

Ravitsemusterapeutti vakinaiseksi

Uusia virkoja Kaarina aikoo perustaa säästöt mielessä: ennalta ehkäisevään työhön panostamisen toivotaan vähentävän paitsi inhimillistä kärsimystä myös kalliin erikoissairaanhoidon kuluja.

Esityksessä kaupunki vakinaistaisi kuluvana vuotena määräaikaisena toimineen ravitsemusterapeutin viran. Samoin kaupunki vakinaistaisi määräaikaisena työskennelleen kotiutushoitajan.

Sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen kertoo, että uusina virkoina Kaarinaan tulisi kaksi kotihoidon fysioterapeuttia, jotta ikääntyneiden toimintakykyä kotona saataisiin parannettua. Voivalassa sijaitsevan Visiitin esteettömän kuntosalin lisäksi Kaarinan pääterveysasemalle valmistunee toinen esteetön kuntosali.

Terveyskeskukseen palkattaisiin uusi toimintaterapeutti ja Visiittiin tehostettuun paveluasumiseen uusi hoitaja. Värttinään ja Piikkiökotiin on tulossa uusia osastoapulaisia.

Lisäksi kaupunki kehittää omaishoidon mallia, jossa kotiin saa perhehoitajan, sekä muita tukimuotoja. Teknologiaa hyödynnetään aiempaa enemmän, kuten SBM-alustaa, jolla varmistetaan, että vuodepaikat ovat optimaalisessa käytössä.

Kirjaston aukioloajoista nipistetään

Sivistyspalveluissa isoja muutoksia, kuten leikkauksia peruskoulujen tuntikehykseen, ei ole luvassa. Joka tapauksessa Kaarinan lasten ja nuorten määrän ennakoidaan kasvavan jatkuvasti, vaikka valtakunnallisesti syntyvyys laskee.

– Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana Kaarinaan tuli jo 80 uutta peruskouluikäistä lasta, kertoo sivistysjohtaja Elina Heikkilä .

Koulupsykologipulaa helpottamaan esitetään yhden uuden koulupsykologin palkkaamista. Hän työskentelisi esi- ja alkuopetuksessa.

Säästöjä yritetään saada vähentämällä Kaarinan kirjaston aukioloaikoja. Vielä on auki, sulkisiko pääkirjasto vai sivukirjastot aiempaa useammin ovensa.

Kaavoitustoimeen aiotaan palkata kaavasuunnittelija, rakennusvalvontaan tarkastusinsinööri sekä määräaikainen ympäristönsuojelun projektihenkilö.

Piikkiön yhtenäiskoulun kylkeen aiotaan uutta päiväkotia

Mikäli Kaarinan kaupunginhallitus ja -valtuusto asettuvat kaupunginjohtajan investointiesityksen taakse, Kaarina käyttää ensikin vuonna mittavan summan investointeihin. Toisaalta vain yksi investointikohteista on uusi.

Piikkiön yhtenäiskoulu aiotaan peruskorjata ja sen yhteyteen rakentaa uudisrakennuksena päiväkoti. Alustavasti tiloihin tulisi myös neuvola, kuten Piispanlähteellä.

Tosin ensi vuonna varsinaiset rakennustyöt eivät käynnistyisi, vaan silloin työtä vasta suunnitellaan. Euromääräistä summaa suunnittelutyöhön ei varattu.

Yhteensä Kaarina olisi investoimassa lähes 35 miljoonalla eurolla.

– Määrä on historiallisen suuri. Tähän asti investointikulut ovat olleet 10–15 miljoonaa euroa vuodessa, toteaa Harri Virta.

Koulurakentamisiin uppoaa summasta lähes 20 miljoonaa euroa. Katuihin ja teihin esitetään 5 miljoonaa euroa, vesi- ja viemäritöihin yli 3 miljoonaa euroa.

Piikkiön yhtenäiskoulua lukuun ottamatta muut isot erilliset hankkeet on jo valtuuston päätöksellä päätetty toteuttaa. Hovirinnan, Valkeavuoren ja Piispanlähteen kouluhankkeiden lisäksi investointilistalla on esimerkiksi Hovirinnan rantasaunan rakennusprojekti (1,4 miljoonaa euroa) sekä uimahallin peruskorjaus (5 miljoonaa euroa).

Keskusurheilukentän perusparannukseen on menossa 0,7 miljoonaa euroa ja vesihuoltolaitoksen etäluettaviin mittareihin 0,3. Viimeksi mainitun avulla pystytään havaitsemaan reaaliaikaisesti, mikäli putkistoihin tulee vuotokohtia, iloitsee tekninen johtaja Jyrki Haapasaari .

Investointien kokonaissummassa ei näy hankkeita, joita kaupunki aikoo rahoittaa leasingilla: Valkeavuoren koulua (31 miljoonaa euroa) ja Krossin uutta paloasemaa (8,5 miljoonaa).

Kaupunginjohtajan budjettiehdotus 2021

  • Toimintakate –179,9 milj. euroa
  • Verot ja valtionosuudet +190,5 milj.
  • Vuosikate + 9,2 milj.
  • Poistot 10,2 milj.
  • Tilikauden alijäämä –991 000
  • Kumulatiivinen ylijäämä +15,9 milj.
  • Velkaa / asukas 3609 euroa​