Marja-Helena Salmion kolumni: Viisaus – tietoa, ymmärrystä, myötätuntoa ja tekoja

0

Lukupiirini kuukauden kirja on Viisaus – käyttäjän opas : tutkittua tietoa viisauden olemuksesta. Kirja sisältää teorioita viisaudesta antiikista tähän päivään.

Sosiologi Monika Ardelt on 2000-luvulla kehittänyt viisausmallin, joka sisältää viisauden kolme puolta. Viisauden tiedollinen puoli kertoo suhteesta tietoon ja halusta tavoitella totuutta. Viisauden pohtiva puoli tarkoittaa elämän ja maailman ilmiöiden pohtimista monesta näkökulmasta. Myötätunto viisauden puolena taas on tunnetta ja toimintaa, ”joka pyrkii yhteiseen tai muiden ihmisten hyvään, lievittämään kärsimystä ja kulkemaan rinnalla”. Mallin mukaan myötätunto sekä halu ja kyky toimia sen mukaisesti on oleellinen osa viisautta.

Tämän vuoden Nälkäpäiväkeräys osoitti, että kaarinalaiset ovat viisasta väkeä. Monet lahjoittajat pohdiskelivat perusteellisesti maailman konflikteja ja nälänhätiä, niiden syitä ja seurauksia. Kanssaihmisiä kohtaan tunnettu myötätunto oli käsin kosketeltavaa. Myötätunto konkretisoitui lahjoituksena Nälkäpäiväkeräykseen. Useissa juttutuokioissa tuli mieleen Pave Maijasen laulun sanat: ”Jokainen, joka apua saa, sitä joskus tajuu myös antaa”. Kaikki Ardeltin esittelemät viisauden puolet tunnistuivat.

Vaikka Nälkäpäivän tulosten laskenta on vielä kesken ja varojen kerääminen jatkuu lokakuun loppuun, väliaikatiedot osoittavat, että Kaarinan–Piikkiön osaston tulos on miltei sama kuin viime vuonna. Koronasta ja aiempaa pienemmästä lipaskerääjien määrästä huolimatta kaarinalaiset olivat löytäneet väylät lahjoittaa. Viime vuoden tulos oli noin 8500 euroa, nyt kolkutellaan 8000 euron rajaa.

Suomessa ja Kaarinassa tulipalo on yleisin syy katastrofirahaston varojen käyttöön. Kodin menetys aiheuttaa äkillisen avun tarpeen, johon tarvitaan nopeasti sekä aineellista että henkistä apua. Näihin avuntarpeisiin pystymme vastaamaan katastrofirahaston varojen turvin.

Lokakuun loppuun voi vielä lahjoittaa tämän vuoden keräykseen. Kätevin tapa on Mobile Pay (lahjoitus numerolla 43228).

Marja-Helena Salmio

Punainen Risti, Kaarinan–Piikkiön osasto