Mielipitei: Miksi keskurin roskakori huonossa hoidossa viikosta toiseen?

0
Antero Nykäsen ottama kuva epäsiististä roskakorista keskusurheilukentän lähellä.

Ohessa kuva Kaarinan kaupungin käsityksestä hyvästä jätehuollosta ja yleisestä siisteydestä. Koska asia on toistunut usean vuoden ajan eikä parannusta ole tapahtunut yhteydenotoista huolimatta, katson asiakseni tuoda tämän julki.

Kyseinen kohde on Viipurintiellä keskusurheilupuiston kohdalla. Jälki on tällä hetkellä jopa terveyttä vaarantavaa, koska linnut ovat levittäneet jätteet ympäristöön. Odottelen seuraavaksi siimahäntien ilmaantumista.

Olen itse jäsen Roska Röllit -ryhmässä, joka aktiivisesti pyrkii huolehtimaan kotikaupunkimme ympäristön siisteydestä. Kyseisen jäteastian ympäristön olen siivonnut toistuvasti sekä tehnyt sen kunnosta ilmoituksen Kaarinan kaupungille.

On turhauttavaa, kun suurin osa ohikulkijoista huolehtii tunnollisesti jätteiden sijoittamisesta asianmukaisesti, mutta yritys pysähtyy kaupungin toimimattomuuteen. Tämä kyseinen jäteastia keskustan alueella ei ole ainut tässä kunnossa, mutta ehdottomasti huonoin esimerkki.

Antero Nykänen

Kaupungin vastaus Antero Nykäselle: Roska-astiaa siirretään

Kaarinan kaupungin viher- ja katualueille sijoitetut roska-astiat, joita on noin 300, tyhjennetään 1–5 kertaa viikossa. Pääsääntöisesti astioiden käyttö ja sijaintipaikat toimivat hyvin. Tarpeen mukaan vaihdamme astioiden paikkaa ja lisäämme niitä, noin 5–10 kappaletta vuodessa.

Muutamien astioiden kohdalla kohtaamme ongelmia. Esimerkiksi niihin tuodaan kotitalouksien jätepusseja, jolloin astia on täynnä heti, tai suuaukkoon tungetaan pizzalaatikko, mikä estää laittamasta muuta roskaa astiaan. Nämä aiheuttavat usein sen, että roskia jätetään astian päälle tai ympäristöön, ja tällöin linnut tulevat paikalle hyvinkin nopeasti.

Olemme siirtyneet käytäntöön, että uudet asennettavat roska-astiat ovat sellaisia, joissa on ns. hygienialuukku. Luukku estää lintujen pääsyn astioihin ja hillitsee hajuhaittoja.

Kyseinen keskusurheilukentän roska-astia on pidemmän ajan aiheuttanut harmaita hiuksia, ei ihan päivittäin mutta viikoittain. Keskusliikuntapuiston kävijämäärät ovat suuria ja ulkoilu sen ympäristössä on vilkasta, mikä tietenkin on hyvä. Eväitä sinne mennessä ja sieltä tullessa nautitaan, koiranulkoiluttajat tarvitsevat koirankakkapusseille astiaa ja niin edelleen. Valitettavasti kyseiseen astiaan tuodaan usein myös kotitalousjätteitä, ja näin astia täyttyy heti ja estää roska-astian normaalin käytön.

Olemme siirtämässä tämän astian sijaintia syksyn aikana sellaiseen paikkaan, mikä palvelisi paremmin alueella liikkujia ja toivottavasti poistaisi kotitalousjätteiden ilmestymisen astiaan.

Viherpalvelut kiittää kaikkia niitä aktiivisia kaupunkilaisia, jotka vapaa-ajallaan antavat panoksensa irtoroskien keräämiseen kaupungin alueella. Teette arvokasta työtä! Roskien keräämiseen jo pelkästään keskustan viher- ja katualueilta kuluu vuosittain useita satoja työtunteja, ja tämä vain siksi, että roskat eivät löydä tietä roska-astiaan.

Kaarinan kaupungin viherpalvelut