Poliisin arviot koulumatkojen vaarallisuudesta eivät enää päde

0

Perussuomalaisten valtuustoaloitteessa ihmeteltiin, miksi aiemmin poliisin vaarallisiksi kouluteiksi toteamia teitä ei enää Kaarinassa pidetä vaarallisina, vaikka näille teille ei ole tehty turvallisuutta parantavia toimenpiteitä.

Johtavan rehtorin Emmi Virtasen vastauksessa valtuustoaloitteeseen kerrottiin, että Kaarinan kaupunki arvioi vuonna 2009 kuntaliitoksen yhteydessä tiet, jotka aiemmin poliisi oli luokitellut vaarallisiksi koulumatkoille. Yhdeksän tietä kolmestatoista todettiin tässä arvioinnissa sittenkin turvallisiksi.

Uudessa vaarallisuusarvioinnissa hyödynnettiin viranomaisten kehittämää Koululiitu-ohjelmaa, joka arvioi teiden riskejä eri indikaattorien perusteella.

Lisäksi poliisi antoi vuonna 2009 lausunnon, että poliisin tekemille kouluteiden vaarallisuuden arvioinneille ei ole säädösperustetta eikä niillä tulisi olla painoarvoa koulumatkoista päätettäessä. Tätä valtuustoaloitetta varten pyydettiin uusi lausunto ylikomisario Kai Loukkaanhuhdalta , joka totesi, että poliisi ei enää tee kunnille teiden vaarallisuuden arviointeja vaan työstä vastaa Koululiitu.

Teiden vaarallisuus tarkistetaan Kaarinassa koulukuljetuksia ja niitä koskevia päätöksiä valmisteltaessa. Yhdistettäessä Koululiidun tuottama tieto paikallistuntemukseen ja yksilöä koskevaan lisätietoon, kuten asiantuntijalausuntoon, kaupunki katsoo teiden vaarallisuuden tulevan riittävästi huomioiduksi.

Näin linjasi Kaarinan kaupunginhallitus. Kaarinan valtuusto voi tosin myöhemmin vielä tulla toisiin ajatuksiin.