Putkia ei tarvitse repiä pellosta Hepojoella – Kiisteltyä lupaa haettiin jälkikäteen

0

Aluehallintovirasto on päättänyt myöntää jälkikäteen luvan putkille, jotka vedettiin pellolle Hepojoen sivu-uomaan. Halkaisijaltaan 120-senttistä betoniputkea vedettiin puronuomaan 130 merin matkalta, jotta viljelyssä olevat peltolohkot saataisiin yhdistettyä. Samalla avo-oja täytettiin.

Asiaan havahtui alun perin Kaarinan ympäristösuojeluviranomainen, joka teki asiasta ilmoituksen Ely-keskukselle.

Kulttuuriarvoja?


Avi perusteli päätöstään sillä, että putkitetun uoman merkitys vesieliöstölle on vähäinen. Kaikki eivät kuitenkaan ole olleet samaa mieltä. Kaarinan ympäristölautakunta lausui aville, että kyseessä on luvaton maa-aineksen täyttö ja uoman piilotus, ja toimet rikkonevat sekä vesilakia että ympäristölakia. Lautakunnan mukaan uoma olisi pitänyt avata ja palauttaa alkuperäiseen tilaansa.

Tällaista lausuntoa ehdotti lautakunnassa Aaro Kiuru (vihr.), ja se voitti äänin 9–2. Nämä lauseet kuitenkin poistettiin Kaarinan kaupungin lausunnossa, joka muotoiltiin kaupunginhallituksessa. Tosin Hannu Rautanen (vihr.) olisi hallituksessa halunnut palauttaa uoman luonnontilaiseksi mutta sai taakseen vain vihreitä. Ehdotus hävisi äänin 10–3. Rautasen mukaan putkitus vähentää uoman luonnonkauneutta ja kulttuuriarvoja sekä aiheuttaa tulvan vaaraa.

Rautasen mukaan jokiuoma myös muodostaa arkeologisen kokonaisuuden, jossa on ollut menneinä vuosisatoina vesimyllyjä ja kivisiltoja. Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo ei kuitenkaan tuntenut tällaista historiaa eikä sillä ollut hankkeeseen huomautettavaa.

Siltarumpu oli jo


Putket asennettiin pellolle vuosina 2011 ja 2017. Kiinteistön omistaja piti työtä niin vähäisenä, että ei tehnyt ilmoitusta. Kun asia tuli ilmi, Varsinais-Suomen Ely-keskus linjasi, että putket voivat toistaiseksi olla paikoillaan mutta niille tulee hakea lupa avista.

Elyn lausunnon mukaan Hepojoki on luonnontilaistunut puro, jonka nykyinen tila tulee säilyttää. Sen sivuhaara muuttuu putkitetulta osalta keinotekoiseksi, mutta toisaalta rakennettu osuus on kohtalaisen lyhyt. Hepojokea ei kuitenkaan tule enää enempää muuttaa keinotekoiseksi.

Kaarinan ympäristöinsinööri Pasi Saaren mukaan alueen lähiympäristö on ihmisen voimakkaasti muokkaamaa ja uomassa on ollut siltarumpu aiemminkin. Tutkittua tietoa uomasta ei ole.

Valitusaikaa jäljellä


Putken suun etäisyys jokeen on alle 200 metriä. Putkituksen korkeuserot on toteutettu alkuperäistä uomaa mukaillen eikä virtaamaa ole estetty. Kuivina kesinä uoma kuivuu kokonaan. Vanhan sillan kohdalla padottiin suvanto ja koski, jotta vedenpinta nousee putken alapintaan, ja samalla poistettiin vanhassa siltarummussa ollut kalannousueste.

Avin mukaan putkitus tulee vielä viimeistellä kiveämisellä niin, ettei vesieliöstölle muodostu nousuestettä sekä alapuolisen uoman eroosion vähentämiseksi.

Lupahakemus oli kesällä nähtävillä mielipiteiden lähettämistä varten. Yksi muistutus tulikin. Siinä putkitusta pidettiin ennakkotapauksena, joka kannustaa peittämään tonttien läpi virtaavia luonnonjokia. Putkitus on myös tuhonnut kauniisti mutkittelevan uoman, jonka eliöstö ja kasvillisuus on ollut rikas.

Putkituksesta voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen 30.11. asti. ​