Uimahallin, kuntokoulun ja liikuntapalveluiden tuottoa lisätään – Nousevatko asiakasmaksut?

0
Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta.

Kaupunginjohtaja Harri Virta työsti omanensi vuoden budjettiesityksensä lautakuntien budjettiesitysten pohjalta. Tuttuun tapaan lautakunnat eivät olleet pysyneet raamissa, vaan alijäämää kertyisi 2 miljoonaa euroa, jos lautakuntien ehdotukset toteutettaisiin sellaisinaan.

Virta poisti lautakuntien ehdotuksista muun muassa peruskouluista tuntilisäyksen (kustannusvaikutus 40 000 euroa) ja viherpalveluiden kausityöntekijöiden määrän lisäämisen (40 000 euroa).

Uimahallista olisi Virran esityksessä tarkoitus saada lisätuottoa 40 000 euroa, kuntokoulusta 50 000 euroa sekä muista liikuntapalveluista 45 000 euroa.

Tarkoittaako muutos, että asiakasmaksuja nostetaan ja liikuntasalivuoroista tulee maksullisia?

– Ei, vastaa Virta.

– Lautakunnan talousarvioesityksissä oli vain arvioitu mielestäni yläkanttiin, miten korona vaikuttaa kaupungin tuloihin. Lähdin itse siitä, että koronan vaikutukset eivät ole ensi vuonna yhtä suuret kuin ne olivat keväällä.

Kotiutushoitajan vakanssin vastineeksi pitäisi Virran ehdotuksessa lisätä sosiaali- ja terveyspalveluissa myyntituloja 38 000 eurolla. Virta taustoittaa, että asiakasmaksuja ei sote-puolellakaan lisätä, vaan tavoitteena on myydä vuodeosaston ja Visiitin paikkoja muihin kuntiin.

Fölistä pitäisi saada Virran ehdotuksessa säästöä 1,1 miljoonaa euroa. Viemärilaitoksen henkilökustannuksia vähennettäisiin 170 000 eurolla. Virran mukaan lautakunnassa oli korjattu viemärilaitoksen henkilöstökustannuksia tällä summalla, mutta perusteluja ei löytynyt.

Lautakunnat eivät olisi palkanneet enää kouluhankkeille asiantuntijarehtoria eli käytännössä Marko Kuuskorpea, mutta Virta palautti hänen palkkauksensa takaisin budjettiin. Samoin Virta lisäsi budjettiin Livian psykologin palkkauksen (kustannusvaikutus 20 000 euroa)

Virta myös vähensi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja 250 000 eurolla. Taustalla on valtakunnan hallituksen päätös varhaiskasvatuksen tulorajoista, jota ei vielä ollut lautakunnan tehdessä budjettia.

Tuloihin Virta lisäsi metsän- ja maanmyyntiä 1,3 miljoonan ja puunmyyntiä 20 000 euron arvosta. Koulukuljetusten kilpailutuksesta hän ennakoi säästöä 180 000 euroa.