Vapaa-ajan lautakunta ei löytänyt yhteistä säveltä taidehankinnoissa

0
Kuva syyskuulta, kun Kaarina-taloon kiinnitettiin uusi pysyvä taideteos, Anu Halmesmaan reliefi. Kuvan nappasi Vesa Aaltonen.

Vapaa-ajan lautakunta ei päässyt yksimielisyyteen tulevien rakennushankkeiden taidemäärärahoista.

Kaarinassa on käytössä prosenttiperiaate, eli tietty osa rakennushankkeen kustannuksista käytetään taiteeseen. Käytännössä prosentti on ollut vain suuntaa antava, ja hankkeiden taidemäärärahat on sovittu tapauskohtaisesti. Nyt enemmistö lautakunnasta halusi yksityiskohtaisemmat ohjeet taidehankinnoille.

Taidehankinnoista päätettäessä rakennushankkeet ryhmitellään jatkossa käyttötarkoituksen mukaan tuotannollis-teknisiksi rakennuksiksi (esimerkiksi paloasema), urheilu- ja virkistysrakennuksiksi (esimerkiksi palloiluhalli), toimistotiloiksi (kuten kaupunginvirasto), lasten, nuorten ja vanhuspalveluiden käyttöön tuleviksi rakennuksiksi (kuten koulut) tai edustustiloiksi.

Taidehankintojen suurus riippuu siitä, mihin käyttöön rakennus on tulossa. Lautakunta päätti, että taiteen osuus kustannuksista on 0,2 % tuotannollis-teknillisissä hankkeissa, 0,6 % urheilu- ja virkistysrakennuksissa, 0,4 % toimistotiloissa, 0,8 lasten ja vanhusten käyttöön tulevissa rakennuksissa ja 0,6 % edustustiloissa.

Taidehankinnat arvioidaan kuitenkin viime kädessä edelleen tapauskohtaisesti. Taidehankintoihin voidaan käyttää enintään 150 000 euroa rakennushanketta kohti.

Jukka Lampikoski (vihr.) jätti lautakunnan päätöksestä eriävän mielipiteen.

”Suomessa on käytetty prosenttiperiaatetta perinteisellä tavalla, jossa prosentti investoinnista käytetään taiteeseen, jo lähes sadan vuoden ajan. Kaarinan ei ole tarve lähteä sooloilemaan omilla periaatemalleillaan”, Lampikoski perustelee eriävää mielipidettään.