Aura Rantamäen kolumni: Jokainen voi vaikuttaa pienillä teoilla suuresti ympäristön hyvinvointiin

0

Maapallollamme on erilaisia elinympäristöjä. Niillä tarkoitetaan esimerkiksi savanneja, metsiä, jäätiköitä ja muita erilaisia alueita, joilla asuu eri eläinlajeja, joilla kaikilla on tärkeä tehtävänsä luonnossa ja oma paikkansa ravintoketjussa. Meidän elinympäristömme on Kaarina.

Päiväntasaajan läheiset alueet ovat lämmenneet niin, että ne ovat joillekin lajeille elinkelvottomat. Jäätiköt ovat alkaneet sulaa kiihtyvää vauhtia lämpenevän ilmaston takia. Elinympäristöt ovat köyhtyneet ilmastonmuutoksen takia.

Köyhtyminen ilmenee esimerkiksi siinä, että moni eläinlaji kuolee sukupuuttoon. Esimerkkinä tästä on Suomen metsienhoidon mukana monelle Suomen metsissä asuville lajeille tärkeän lahopuun vähentyminen. Lahopuu on elintärkeä noin neljännekselle Suomen metsissä asuville lajeille, ja sen vähäisyys on yksi suurimmista syistä näiden lajien sukupuuttoon.

Kaarinassa Rauhalinnan lehto on suojeltu metsäalue, jossa lahopuu turvaa elinympäristön uhanalaisille lajeille. Lehto antaa meille paikan virkistäytymiseen, ulkoiluun ja rauhoittumiseen.

Elinympäristön suurimpia kuluttajia ovat kasvava teollisuus, maatalous ja ilmaston nopea lämpeneminen. Todella suuria saastuttajia ovat hiilivoimalat ja niistä aiheutuvat saasteet. Mielestäni voisimme etsiä vastakkaisia ratkaisuja. Esimerkiksi vesi- ja tuulivoimalaitoksissa käytetään uusiutuvia luonnonvaroja.

Muita keinoja on esimerkiksi hallitusten, yritysten ja paikallisten yhteisöjen kanssa yhteistyön tekeminen elinympäristöjen säilyttämiseksi ja ilmastonmuutosta hidastavien käytäntöjen vahvistaminen. Pienimpiä asioita, joita itse voi tehdä, on kuluttaa luontoa vastuullisesti esimerkiksi aiheuttamatta ruokahävikkiä, kuluttamalla vettä ja sähköä ekologisesti ja osallistumalla luonnonsuojeluun jollakin tavalla, jos mahdollista.

Meidän ei tarvitse olla Greta Thunbergin kaltaisia. Hänestä voi kuitenkin inspiroitua siitä, miten voi itse vaikuttaa suuresti oman ympäristön hyvinvointiin pienilläkin teoilla. Itse kierrätän arjessani kaiken kotitalousjätteen ja suosittelen sitä muillekin. Yhdessä ympäristön puolesta.

Aura Rantamäki

Yhdeksäs­luokkalainenValkeavuoresta