Häh: Mitä Kaarinantien Berliinin muurit ovat?

0
Kaarinantien berliininmuurit ovat 1,4 metriä korkeita, ja niitä on rakennettu runsaan 400 metrin matkalle. Lisäksi Kaarinantien varteen rakennetaan vielä 3-metristä puuaitaa noin 90 metrin matkalle.

Lukijat ovat ihmetelleet uusia betonimuureja, jotka ovat nousseet Kaarinantien varteen tulevan paloaseman tietämille. Lukijat ovat kutsuneet niitä Berliinin muureiksi ja päivitelleet, mihin noin järeitä muureja tarvitaan.

Johannes Numminen Kaarinan kaupungin infrapalveluista, mitä kyseiset muurit ovat?

– Melukaiteita.

Miksi niitä tarvitaan? Toistaiseksi ne suojelevat melulta lähinnä metsää.

– Melua saadaan vähennettyä parhaiten, kun suojaus sijoitetaan mahdollisimman lähelle melun lähdettä. Mitä kauemmas melun lähteestä mennään, sitä isompia ja korkeampia aitoja vaaditaan.

Alueella tehdyn melutarkastelun mukaan melun ohjearvot ylittyvät lähikiinteistöillä. Lisäksi meluaidoilla varaudutaan liikennemäärän kasvuun Kaarinantiellä.

Eikö jokin kevyempi melunsuoja olisi riittänyt?

– Betoniset melukaiteet on vakioitu ja kustannustehokas melunsuojaustapa maanteillä.

Betonikaiteen korkeudet on suunniteltu melutarkastelun perusteella. Lisäksi Kaarinantien reunassa kulkevat vesihuoltolinjat ovat vaikuttaneet siihen, mihin ja miten nämä melunsuojaukset on voinut rakentaa.

Uuden tulevan Kaarinanportti-liikekeskuksen yhteyteen rakennetaan lähiaikoina myös puista meluaitaa. Niiden perustukset on jo tehty, ja pian alkaa puuosien rakentaminen.