Kaarina pitäytyy viikon syyslomassa

0
Kaarinan kouluissa on ensi syksynäkin viikon loma.

Kaarinalaisilla koululaisilla oli tänä syksynä pitkästä aikaa viiden päivän mittainen syysloma. Syysloman pituus on herättänyt perheissä monenlaisia mielipiteitä, mutta Kaarina aikoo ainakin toistaiseksi pitää kiinni viikon lomasta. Muun muassa joukkoliikenteen näkökulmasta on perusteltua, että Turun seudun kouluissa olisi yhtenevät työajat.

Sivistyslautakunta hyväksyi perusopetuksen ja lukio-opetuksen työpäivät lukuvuodeksi 2021–2022. Syyslukukausi alkaa ensi vuonna 11. elokuuta ja päättyy 22. joulukuuta. Kevätlukukausi alkaa 10. tammikuuta ja päättyy 31. toukokuuta. Syyslomaa vietetään viikolla 41.

Syysloman pituudesta tehtiin Kaarinassa viime lukuvuonna kysely, jossa kysyttiin niin oppilaiden, huoltajien kuin henkilöstön mielipidettä. Oppilaista, opiskelijoista ja henkilöstöstä enemmistö kannatti viikon syyslomaa. Huoltajista puolet kannattivat viikon mittaista syyslomaa, toinen puoli oli lyhyemmän syysloman kannalla. Mielipiteitä syysloman pituudesta on tarkoitus kerätä tänä lukuvuonna uudelleen.