Kaarinassa kolme uutta koronatartuntaa – Uudet tartunnat Suomessa nuorilla aikuisilla

0

Kaarinassa on kolme uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL torstaina. Kaarinan tartuntojen kokonaismäärä nousi samalla 45:een.

Epidemia on kuitenkin Kaarinassa pysynyt kolmatta viikkoa rauhallisena, arvioi avosairaanhoidon ylilääkäri Kaarina-Lehdelle tämän viikon alussa.

Koko maassa uusia koronatartuntoja kirjattiin torstaina THL:n mukaan 189. Tartuntojen yhteismäärä on nyt 17 119.

Varsinais-Suomessa tartuntoja on nyt yhteensä 1 097. Turussa uusia tartuntoja oli torstaina 14. Myös Raisiossa ja Salossa oli uusia tartuntoja.

VARSINAIS-SUOMEN alueellinen koronaryhmä suositti alkuviikolla toisen asteen ammatillisten oppilaitosten siirtymistä etäopetukseen. Tällä hetkellä koronavirus leviää varsinkin omasta perhepiiristä sekä toisen asteen oppilaitoksista.

Koronaryhmä suosittaakin, että toisen asteen ammatilliset oppilaitokset siirtyvät etäopetukseen kahdeksi viikoksi mahdollisimman pian, mutta viimeistään maanantaista 9. marraskuuta alkaen. Ryhmä totesi, että päätökset oppilaitosten käytännöistä tehdään paikallisesti epidemiologisen tilanteen mukaan.

KORONAVIRUSTAPAUSTEN määrä ja ilmaantuvuus ovat taas kasvaneet verrattuna pariin viime viikkoon, arvioivat sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja THL torstaina. Epidemiatilanne on Suomessa pysynyt valtakunnallisesti usean viikon ajan melko vakaana, mutta alueelliset vaihtelut ovat suuria.

Vaikka tartunnat tällä hetkellä ovat suurimmaksi osaksi peräisin kotimaasta, Euroopan huolestuttavasti huononeva epidemiatilanne voi jatkossa vaikuttaa myös Suomeen, kertovat STM ja THL.

Kiihtymisvaiheessa ovat Helsingin ja Uudenmaan, Kanta-Hämeen, Länsi-Pohjan, Pirkanmaan, Vaasan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirit sekä Ahvenanmaan maakunta. Sairaanhoitopiireistä loput 14 ovat perustasolla.

Tartuntoja on edelleen eniten nuoremmissa ikäluokissa ja nuorilla aikuisilla. Viikolla 44 kaikista tapauksista lähes 80 prosenttia todettiin alle 50-vuotiailla, ja lähes puolet tapauksista alle 30-vuotiailla. Yli 60-vuotiaiden osuus tartunnoista oli alle 10 prosenttia ja yli 70-vuotiaiden vain joitakin prosentteja.

Tartunnanjäljitystä koskevat tiedot saatiin viime viikolla noin 1 400 tartunnasta. Näistä 5 prosenttia oli peräisin ulkomailta. Kotoperäisistä tartunnoista tartunnanlähde saatiin selvitettyä yli 60 prosentissa tartunnoista. Helsingin ulkopuolella muualla maassa vain noin viidennes tartunnanlähteistä jäi epäselväksi.

Tartunnan tapahtumapaikka saatiin selville noin 60 prosentissa tapauksista. Suurin osa (60 prosenttia) näistä tartunnoista tapahtui perhepiirissä. Muissa lähipiirin tapaamisissa ja yksityisissä kokoontumisissa tapahtui 10–15 prosenttia tartunnoista, työpaikoilla noin 10 prosenttia ja harrastusten yhteydessä 8 prosenttia. Oppilaitoksissa saatiin vain 8 prosenttia tunnetuista tartunnoista isoista joukkoaltistuksista huolimatta.

Yleisötapahtumista ja ravitsemisliikkeistä oli peräisin vain vähän tartuntoja viime viikolla. Suosituksilla ja rajoituksilla, kuten yöaikaan auki olevien ravitsemisliikkeiden aukiolon rajoittamisella, voidaan mitä ilmeisimmin vähentää mahdollisia altistumistilanteita, arvioivat viranomaiset.