Kahden sillan tilalle yhdeksän uutta – Turun kehätien tietyöt valmistuvat Kirismäessä syksyksi

0
Suurin osa tienpohjaan tarvittavasta murskeesta on louhittu Kirismäestä.

Turun kehätien parannustyöt Kauselan ja Kirismäen eritasoliittyminen välillä ovat edenneet suunnitelmien mukaan. Täysin valmista on kahden vuoden kuluttua.

– Toistaiseksi ei ole tullut mitään yllätyksiä ja työt ovat edenneet täysin aikataulussaan, hanketta hallinnoivan Väyläviraston projektipäällikkö Juha Sillanpää kertoo.

Turussa asuva Sillanpää kuvailee hanketta melko isoksi. Näin suuria tieurakoita Suomessa on meneillään vain kymmenkunta vuosittain.

Kehätien työmailla työskentelee noin 160 ihmistä. Määrä vaihtelee jonkin verran eri työvaiheissa. Sillanpään mukaan työvoimaa on ollut saatavilla hyvin, eivätkä urakoijat ole kärsineet työvoimapulasta.

18 uutta siltaa

Töiden edetessä koko kahdeksan kilometrin mittainen tieosuus Hämeentien ja Turku–Helsinki-moottoritien välillä muutetaan nelikaistaiseksi, ja nopeusrajoitukseksi tulee 100 km/h.

Kirismäen eritasoliittymä Piikkiössä on hankkeen suuritöisin kohde. Ramppien rakentamisen lisäksi Kirismäessä puretaan kaksi siltaa ja rakennetaan peräti yhdeksän uutta.

Valmista Kirismäessä on ensi vuoden syksyllä.

Kaiken kaikkiaan Kauselan eritasoliittymän ja Kirismäen välille rakennetaan 18 uutta siltaa. Yksi niistä on vihersilta, joka tarjoaa eläimille turvallisen kulun kehätien yli.

Auranlaaksossa rakennetaan kevyen liikenteen alikulut Kaarinantielle, Littoistenjärventielle ja kehätien liittymiin. Kauselan eritasoliittymässä Hämeentien yli kulkevaa siltaa levennetään.

Minne 100 000 kuutiota mursketta?

Sillanpään mukaan tiehankkeen suurimpia haasteita on vilkas liikenne. Vuorokaudessa kehätietä pitkin kulkee noin 13 500 autoa.

– Meidän on pitänyt tehdä melko paljon tilapäisteitä, jotta liikenne saataisiin sujumaan. Onneksi osaa niistä voidaan hyödyntää myöhemmin kevyemmän liikenteen kulkuväylinä, Sillanpää toteaa.

– Yhtenä tämän hankkeen haasteena oli se, missä säilyttäisimme 100 000 kuutiota mursketta, joka on varattu tien pohjaksi hankkeen toisessa vaiheessa. Lopulta päätimme ajaa sen penkereeksi uuden ajoradan kohdalle.

Sillanpää laskee, että kaiken kaikkiaan louhetta ja mursketta on tehty noin 350 000 kuutiometriä. Suurin osa siitä on louhittu Kirismäestä.

Vedenpitävä budjetti

Turun kehätien tietyöt maksavat kaikkiaan noin 98 miljoonaa euroa. Summassa ovat mukana myös Kaarinan ja Liedon maksuosuudet.

Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäisen vaiheen rakentaminen alkoi vuoden 2019 maaliskuussa ja valmista tulee vuoden 2021 lopulla. Sen hinnaksi tulee 39 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vaiheen urakoijana toimii Destia.

Toisen, 59 miljoonaa euroa maksavan vaiheen työt alkoivat tämän vuoden kesällä ja valmistuvat vuoden 2023 aikana. Toisen vaiheen urakoija on Kreate.

– Kustannusten suhteenkaan ei pitäisi tulla mitään yllätyksiä. Me pysymme budjetissa, sillä hanke toteutetaan ST-urakoina. Urakoijat vastaavat suunnittelusta ja toteutuksesta. Me vain kerromme, mitä haluamme heiltä, Sillanpää toteaa.

Teksti ja kuvat: Jari Malm