Liikuntaesteiset taksilla muuallekin kuin Kaarinaan tai Turkuun?

0
Valtuustoaloite sosiaalihuoltolain mukaisista taksikyydeistä palautettiin takaisin valmisteluun. Arkistokuva: Jane Iltanen

Kaarinassa on käyty keskustelua liikuntaesteisten kuntalaisten taksimatkojen rajoitusten purkamisesta. Noin 500 kaarinalaista käyttää sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua eli heille kustannetaan kuukaudessa 8 yhdensuuntaista taksikyytiä. Asiakas maksaa kyydistä julkisen liikenteen kertamaksun verran.

Kaarinassa palvelua on rajattu niin, että taksimatkoja voi tehdä ainoastaan Turun ja Kaarinan alueella. Vasemmistoliitto pitää rajoitusta epäoikeudenmukaisena ja esitti valtuustoaloitteessaan, että taksimatkat pitäisi sallia kaikkiin Kaarinan naapurikuntiin. Perusteena oli muun muassa, että taksipalvelua käyttävällä voi olla läheisiä muissa naapurikunnissa.

Vertailun mukaan useissa Turun seudun kunnissa on rajattu matkustusaluetta. Esimerkiksi Liedossa ja Paimiossa on matkustusalueena vain oma kunta. Ainoastaan Raisiossa on matkustusalueena kaikki rajakunnat.

Valtuustolle esitettiin, ettei matkustusaluetta laajenneta, koska laajentaminen lisäisi kustannuksia. Sitä, paljonko kustannukset nousisivat, on selvitystä valmistelleiden virkamiesten mukaan vaikea arvioida.

Kaarinassa on parhaillaan käynnissä kilpailutus sosiaalihuolto- ja vammaispalvelulain mukaisista kuljetuspalveluista. Kilpailutus pohjaa olemassa olevaan ohjeistukseen.

Valtuustoaloite palautettiin vasemmistoliiton toiveesta takaisin valmisteluun. Katri Kapanen (vas.) piti aloitetta huonosti valmisteltuna.

– On surullista, että aloitetta käsitellään näin yliolkaisesti. Useat taksipalvelua käyttävät ovat ilmaisseet tarpeensa kulkea myös muissa naapurikunnissa kuin Turussa. Vastaus valtuustoaloitteeseen ei voi olla, että tämä lisäisi kustannuksia, joten emme edes selvitä, paljonko kustannukset nousisivat.