Mielipitei: Kaarinassa lautakuntien päätöksiä ohitetaan

0

Kaupunginhallitus käsitteli viime viikolla kaupunginjohtajan otto-oikeudella esityslistalle tuomaa nuorisopalvelujohtajan valintaa. Vapaa-ajanlautakunta oli jo valinnan tehnyt, eikä lautakunnan kokouksen jälkeen ollut julki tuotu mitään painavaa syytä käsitellä asia uudelleen. Lautakunnan demokraattisesti tekemä päätös haluttiin ohittaa ilmeisesti siksi, että lautakunta päätyi muuhun ratkaisuun kuin esittelijä.

Nyt on käsillä kaupungin talousarviosta päättäminen. Tulevien vuosien investoinneista suurimpia ovat koulurakennusprojektit. Kuluvan vuoden loppuun asti kaupungilla on palkattuna oppimisympäristöasiantuntija. Vuosi sitten päätettiin, että vakanssi on vain vuodeksi 2020.

Talousarvioprosessin aikana kaksi toimialaa lautakuntineen on käsitellyt kyseisen asiantuntijan palkkauksen jatkoa. Sekä tekninen että sivistyslautakunta ovat ottaneet asiaan kielteisen kannan. Lautakuntien päätösten vastaisesti kaupunginjohtaja kuitenkin esittää talousarviossa, että asiantuntija palkataan, mutta investointirahoista, ei toimialojen käyttötaloudesta.

Kuntalain mukaan kunnassa päätäntävalta on luottamushenkilöillä. Esittelijöillä on paljon valtaa, mutta kun päätökset on tehty, tulee virkamiesten tyytyä niihin ja toimeenpanna tehdyt päätökset.

Mielestämme on ensiarvoisen tärkeää kunnioittaa lautakuntien demokraattista päätöksentekoa. Mikäli kaupunginhallitus tai kaupunginjohtaja käyttää otto-oikeuttaan, on siihen oltava erityisen painavat syyt. Edellä mainituissa tapauksissa tällaisia painavia syitä ei ole esitetty.

Kaarinan kaupungilla on kuluneen vuoden aikana ollut haasteita rekrytoinneissa. Tähän on monia syitä, mutta kaupungin päätöksentekokulttuuri ei ainakaan helpota tilannetta.

Sanna Tähkämaa, kaupunginhallituksen jäsen (kesk.)

Jaana Shelby, kaupunginhallituksen jäsen (kd.)

Åsa Gustafsson (r.)

Raimo Erkkilä (kesk.)

Ismo Seivästö (kd.)

Toni Toivonen (kd.)

Johanna Huhtala (sin.)

Kimmo Hollmen, sosiaali- ja terveyslautakunnan puheenjohtaja (kesk.)

Jari Tulonen (kd.)

Liisa Roine (kd.)

Eija Koho (kd.)

Veli-Matti Virtanen (sin.)