Raadelman vanhan kauppapuutarhan tilalle omakotitaloja

0

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta hyväksyi viime viikolla Raadelman asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman. Kaavamuutos käynnistettiin maanomistajan aloitteesta.

Uusi kaava on tulossa Raadelman entisen kauppapuutarhan alueelle, Hartmannintien, Rettigintien, Pehtoorintien ja vanhan Turku–Viipuri-maantien rajoittamalle alueelle.

Kauppapuutarhan alueelle kaavoitetaan uusi pientaloalue. Tavoitteena on uutta rakennusoikeutta yhteensä 4000–5000 kerrosneliömetriä. Vanhat kasvihuonerakennukset on purettu.

Asemakaavan muutoksen laatimisesta on allekirjoitettu Kaarinan kaupungin ja maanomistajan välinen kaavoituksen käynnistämissopimus.

Alueen halki kulkee muinaismuistolain nojalla rauhoitettu keskiaikainen Turku–Viipuri-maantie. Tien linjausta, leveyttä tai korkeusasemaa ei ole lupa muuttaa niin, että maisemakuva muuttuu.