Topinpuisto ei herättänyt Kaarinassa muistutuksiin

0
Topinpuiston kiertotaloutta esittelevä vierailukeskus Kahmari.

Kaavoitustyö Topinojan kaatopaikan muuttamiseksi Topinpuiston kiertotalouspuistoksi on pian valmis. Kaarinan kaupunkikehityslautakunta hyväksyi asemakaavan Kaarinan rajojen sisäpuolella olevasta Topinpuistosta.

Lopullisen Kaarinan kannan muotoilevat vielä kaupunginhallitus ja -valtuusto.

Nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta ei tullut Kaarinassa muistutuksia. Huomautettavaa ei ollut myöskään esimerkiksi Turun museokeskuksella, vaikka kaava-alueen lähistössä on useita muinaisjäännöksiä. Varsinais-Suomen Ely-keskus oli huolissaan siitä, näkyvätkö laitokset maisemallisesti arvokkaaseen Aurajokilaaksoon, mutta kaavoittajan mukaan näin ei käy.

Topinpuiston 128 hehtaarista 23 hehtaaria sijaitsee Kaarinan kaupungin puolella, vaikka Turku ne omistaakin. Turku maksaa koko Topinpuiston kaavoituksen, katujen rakentamisen ja kunnallistekniikan.

Kaavassa Kaarinaan aiotaan kiertotalouden korttelialuetta (E-2). Sinne saisi sijoittaa jätehuoltoa, energiantuotantoa ja kiertotaloutta palvelevia rakennuksia ja laitoksia. Jätteitä voidaan alueella vastaanottaa, kierrättää, jatkojalostaa, ja alueella voi olla energiantuotantoa. Turun puoleisessa osuudessa jätteitä voidaan myös loppusijoittaa.

Uuteen kiertotalouspuistoon aiotaan viittäsataa uutta työpaikkaa. Paikalle havitellaan uusia jätteitä hyödyntäviä yrityksiä.