Turku rakentaa lisää vuokrataloja Kaarinaan – Kaksi uutta hanketta tuloillaan, sijainteja ei vielä paljasteta

0
TVT:n kerrostaloja on rakenteilla Hovirinnantien ja Lautakunnankadun kulmauksen tontilla.Samalla tontilla on myös muita kerrostalohankkeita sekä valmiita kerrostaloja, jotka eivät ole TVT:n.

Turun vuokrataloyhtiö TVT rakennuttaa parhaillaan Kaarinaan Hovirinnantien ja Lautakunnankadun kulmaukseen kahta vuokrakerrostaloa, joiden ilmaantuminen on herättänyt Kaarinassa närää. Nyt ne ovat saamassa jatkoa.

TVT neuvottelee parhaillaan kahdesta uudesta rakennushankkeesta Kaarinaan. Yhtiön tiedottaja Anu Nummelin kertoo, että tarkemmat tiedot eivät ole vielä julkisia. Turun vuokrataloyhtiö ei siis toistaiseksi kerro, minne uudet kerrostalot tulisivat ja kuinka monta niitä olisi.

Jo rakenteilla olevat kaksi kerrostaloa edustavat yhtä hanketta. Ennakoitavissa siis on, että TVT:n kaksi uutta hanketta voivat tarkoittaa käytännössä neljää uutta kerrostaloa kahteen eri paikkaan Kaarinassa.

Parhaillaan TVT valmistelee uusista rakennushankkeista korkotukilainahakemuksia Araan. Kun Ara kysyy niistä lausuntoa Kaarinalta, hankkeiden yksityiskohdat tulevat julkisiksi. Hakemukset ovat Nummelinin arvion mukaan lähdössä Aralle vielä tämän vuoden sisällä.

Se, että toisen kunnan vuokrataloyhtiö rakentaa asuntoja toisen kunnan alueelle, on poikkeuksellista. Tähän mennessä TVT on tehnyt aluevaltaustaan ainoastaan Kaarinaan. Lisäksi TVT on hakenut korkotukilainavarausta kerrostalohankkeelle Raisioon, ja hakemus on parhaillaan Aran käsittelyssä. Raisio ei lausunnossaan puoltanut hakemusta.

Nyt rakenteilla olevat talot valmistuvat Kaarinaan keväällä. Niiden markkinointi käynnistyy tammikuussa.

– Tarjoamme asuntoja ensisijaisesti kaarinalaisille asunnonhakijoille, lupaa Nummelin.

Hänen mukaansa TVT:n hankkeet tukevat Kaarinan omia kasvutavoitteita parantamalla kaupungin asuntotarjontaa.

Huhu uusista kerrostaloista herätti maanantaina Kaarinan valtuustossa pitkän ja närkästyneen keskustelun. Valtuutetut peräänkuuluttivat myös Kaarinan omalta vuokrataloyhtiöltä tulevien vuosien asunto-ohjelmaa.