Caruna pitää Kaarinan ohjeistusta kaapelikaivantojen täyttämisestä ylimitoitettuna – Maakaapelointi keskustassa jäihin

0
Caruna Oy on ajautunut Kaarinan kaupungin kanssa erimielisyyksiin kaapelikaivantojen peittämisestä. Arkistokuva Jane Iltanen

Caruna Oy on ajautunut Kaarinan kaupungin kanssa erimielisyyksiin kaapelikaivantojen peittämisestä.

Kaupunki päätti viime syksynä uudistaa ohjeensa kaapelikaivantojen täyttämisestä, koska kaivantojen työnjälki on ollut usein puutteellista ja jälkikorjauksia on tehty paljon. Caruna teki oikaisuvaatimuksen teknisen lautakunnan päätöksestä, jossa uudet ohjeet hyväksyttiin.

Kaupungin mukaan suurin erimielisyys koskee vaatimusta, jonka mukaan asfaltin reunasta enintään 0,75 metrin etäisyydelle kaivattava kaivanto on täytettävä kokonaan yleisen kadunrakennustavan mukaisilla karkeilla maa-aineksilla. 0,75–1,5 metrin etäisyydellä olevissa sisäluiskissa kaivanto on täytettävä puoleen väliin asti mainituilla karkeilla, kantavilla ja tiivistämiskelpoisilla maa-aineksilla.

Caruna kritisoi, että Kaarinan kaupunki edellyttää tehtävän ennallistamisen ylittävää, perusparantamiseksi katsottavaa työtä. Caruna pitää vaatimusta ylimitoitettuna niissä kohteissa, joissa katu on aikoinaan rakennettu niin, ettei kaivannosta löydy vaatimukset täyttäviä maa-aineksia. Tällaisessa tilanteessa ohje edellyttää vanhojen heikkolaatuisten maa-ainesten osittaista tai kokonaan vaihtamista.

Carunalla on Kaarinan alueella suunnitteilla kolmivaiheinen taajama-alueiden sähköverkon uudistushanke, jossa nykyiset ilmajohdot on tarkoitus korvata säävarmoilla maakaapeleilla. Ensimmäinen vaihe, Littoisten taajaman kaapelointityö, valmistuu kuluvan vuoden aikana. Vuosille 2021 ja 2022 on suunnitelmissa vielä Piikkiön ja Kaarinan keskustan taajamat. Caruna näkee kaivanto-ohjeen nostavan kaapelointikustannuksia niin merkittävästi, ettei heidän kannata ohjeen mukaisilla vaatimuksilla käynnistää Piikkiön ja Kaarinan keskustaajaman osuuksia.

Kaupunki perustelee maa-ainesten vaihtovaatimusta sillä, että vaikka vanhojen asuinalueiden kadut ovat aikoinaan perustettu vaatimattomasti, ovat ne kuitenkin vuosien saatossa ehtineet tiivistyä ja painua nykyiseen kantavaan kuntoonsa. Mikäli nyt kaivetaan noin 20–40 senttiä leveä ja vähintään 70 senttiä syvä, pitkittäinen ura kadun sisäluiskaan ja täytetään se tiivistämiskelvottomilla, vanhoilla massoilla, eivät ne muodosta alkuperäisen mukaista tukea.

Tekninen lautakunta päätti hylätä Carunan oikaisuvaatimuksen. Kaupunki katsoo, ettei voi ottaa riskiä, että katujen reunat ja pientareet alkaisivat painua katualueille tehtävien kaivuutöiden seurauksena.