Hovirinnan kirjavat parkkialueet Mainingin hallintaan?

0
Punaisella rajatut pysäköintialueet vuokrataan Mainingin tytäryhtiölle, mikäli Kaarinan kaupunkikehityslautakunta näyttää hankkeelle vihreää valoa.

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta päättääkeskiviikkonasiitä, siirretäänkö Hovirinnan taloyhtiöiden pysäköintialueet Mainingin nimiin.

Pohjaehdotuksena on, että Kaarinan kaupunki vuokraa Hovirinnan pysäköintialueet Maininki Kiinteistöpalveluihin perustettavalle tytäryhtiölle 50 vuodeksi.

Tällä hetkellä pysäköintialueiden käyttöoikeudet ovat Hovirinnassa kirjavia. Parkkialueet ovat olleet vastikkeetta Hovirinnan asuntoyhtiöiden käytössä 1970-luvulta saakka. Osaan on muodostettu virallinen käyttöoikeusrasite, mutta suurimmassa osassa ei ole minkäänlaista sopimusta pysäköimisestä.

Lupien hakeminen on ollut hankalaa, sillä suurimmalla osalla taloyhtiöistä ei ole hallintaa pysäköintialueelleen. Myöskään ARA-tukien hakeminen ei onnistu ilman voimassa olevaa vuokrasopimusta. Tarvetta olisi myös yksityiselle pysäköinninvalvonnalle, joka edellyttää voimassa olevaa vuokrasopimusta.

Muutoksia tarvitaan myös siksi, jotta uutta sähköautolakia pystytään noudattamaan. Nykyisten taloyhtiöiden sähköliittymien kapasiteetti riittää ainoastaan lohkolämmittimille. Lisäksi pysäköintialueilla on paljon korjaustarpeita, kuten painunutta asvalttia ja toimimattomia valaisimia.

Alueen kehittämisen, yhtenäisen suunnittelun ja rakentamisen kannalta järkevintä olisi, että yksi taho, käytännössä Maininki Kiinteistöpalvelut Oy, hallinnoisi alueita.

Vuokran määrää varten pyydettiin ulkopuolinen arvio kiinteistön arvosta. Sen perusteella vuosivuokraksi tulisi 690 euroa.

Yhtiökokouksessa päätäntävaltaa käyttäisivät myös alueen asunto-osakeyhtiöt. Pohjaehdotuksessa arvellaan, että näin asunto-osakeyhtiöiden ääni saataisiin huomioitua.

– Sinänsä hankkeen tausta on kannatettava, mutta näen ongelmallisena, että pysäköintialueita ollaan siirtämässä taloyhtiöiden päätösvallan ulkopuolelle, miettii kuitenkin Hovirinnassa asuva Ville Mattila .

Hän on Hovirinnassa sijaitsevan taloyhtiö Kaarinan Piian Hovin hallituksen puheenjohtaja.

– Kaikki alueen taloyhtiöthän eivät ole Mainingin omistajia, jolloin näillä taloilla ei olisi mitään vaikuttamismahdollisuutta.

Hanketta on esitelty Hovirinnan taloyhtiöiden hallitusten jäsenille asiakasillassa ja työpajoissa vuonna 2019.