Kaarina etsii työllisyyspalvelujohtajaa

0

Kaarina päätti vakinaistaa työllisyyspalvelujohtajan viran ja etsii työhön viranhaltijaa.

Nykyinen työllisyyspalvelujohtaja Irina Lindroos on työskennellyt kahden vuoden määräaikaissopimuksella. Sopimus päättyy nyt vuoden 2020 lopussa.

– Kun virka vakinaistetaan, se tulee julkiseen hakuun. Virkaa voivat hakea kaikki kelpoisuusvaatimukset täyttävät, kertoo Kaarinan sosiaali- ja terveysjohtaja Mikko Pakarinen .

Työllisyyspalveluiden johtaja vastaan kaupungin työllistämispalveluiden yksiköstä ja kuuluu perhe- ja sosiaalipalveluiden johtoryhmään. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä alan tuntemus ja riittävä johtamistaito.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti julistaa viran heti haettavaksi.