Kaarinaan taas kolme uutta koronatartuntaa – uusia tartuntoja on tullut joka päivä tällä viikolla

0
Koronatilanne on heikentynyt koko Varsinais-Suomen alueella. Kuva: Marttiina Sairanen.

Kaarinassa on kolme uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) torstaina.

Kaarinassa on tilastoitu nyt yhteensä 77 tartuntaa pandemian aikana. Keskiviikkona uusia tartuntoja tuli kolme, tiistaina kaksi ja maanantaina yksi, kertoo THL.

Varsinais-Suomessa uusia tartuntoja on torstaina 48 ja koko Suomessa 540.

Koronatartuntojen määrä on noussut viimeisen viikon aikana selvästi Varsinais-Suomessa. Torstaina uusia tartuntoja tuli laajasti eri kuntiin. Esimerkiksi Turkuun uusia tartuntoja tuli 31, Saloon 3 ja Lietoon 2.

KORONAEPIDEMIATILANNE on huonontunut Suomessa nopeasti, kertoo sosiaali- ja terveysministeriö (STM) torstaina. Viimeisten kahden viikon aikana tapausmäärät ja ilmaantuvuus ovat kasvaneet jyrkästi lähes kaikilla alueilla.

Varsinais-Suomessa ja myös muilla alueilla on otettava käyttöön lisää tautia tehokkaasti torjuvia uusia keinoja ja rajoitustoimia, jotta tilanteen heikentyminen saataisiin pysäytettyä. Suositusten ja rajoitusten vaikutukset epidemiatilanteeseen nähdään vasta muutaman viikon viiveellä, muistuttaa STM.

Koko epidemian ajan valtaosa tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella.

Viime viikolla tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 3 023 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla uusia tapauksia ilmoitettiin 444 vähemmän. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 55 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edellisellä viikolla se oli 47 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Uusien tapausten ilmaantuvuus on noussut erityisen hälyttävästi: viimeisten kahden viikon aikana ilmaantuvuus oli 101 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 55 tapausta 100 000 asukasta kohden.

Uusista tartunnoista vain viidennes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa, kertoo STM. Edellisellä viikolla näitä oli neljännes, sitä edeltävällä viikolla kolmannes.

Viime viikolla Suomessa analysoitiin noin 13 000–23 000 näytettä päivittäin. Positiivisten näytteiden osuus testatuista näytteistä on jatkanut nousuaan viime viikkoina: viikolla 48 osuus oli noin 2,7 prosenttia.

Koko maassa uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin selvitettyä noin puolessa tapauksista, HUS-alueella noin kolmanneksessa tapauksista.

Noin puolet koko maassa selvitetyistä tartunnoista tapahtui samassa taloudessa asuvien kesken ja noin neljännes työpaikalla.

Harrastusten yhteydessä tapahtuneet tartunnat ovat hieman vähentyneet, nyt niitä oli noin 4 prosenttia. Ravitsemisliikkeisiin tartunnoista liitettiin vain pari prosenttia.

Oppilaitoksissa tapahtui noin 5 prosenttia ja varhaiskasvatuksessa pari prosenttia tartunnoista. Oppilaitoksissa on edelleen runsaasti joukkoaltistuksia. Näistä aiheutuneista jatkotartunnoista kerätään parhaillaan tarkempaa tietoa yhteistyössä kuntien kanssa.

Kertyneen tiedon perusteella jatkotartuntojen määrä oppilaitoksissa näyttää olevan selvästi alhaisempi kuin aiemmin on ilmoitettu. Vain prosentti altistuneista lapsista tai oppilaista sai tartunnan, ja altistuneista koulujen henkilökuntaan kuuluvista henkilöistä vain alle 2 prosenttia.

Tartuntojen ikäjakauma on pysynyt viimeisten kolmen viikon ajan hyvin samanlaisena. Valtaosa tartunnoista todetaan edelleen nuoremmissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla. Viikolla 48 kaikista tapauksista noin 75 prosenttia todettiin alle 50-vuotiailla ja hieman alle 40 prosenttia alle 30-vuotiailla.

Epidemiatilanteen nopeasti heiketessä vanhempien ikäluokkien riski saada tartunta kasvaa. Heidän osuutensa tartunnoista on jo hieman noussut verrattuna kuukauden takaiseen tilanteeseen.

Sairaalahoidossa oli 2.12. yhteensä 165 potilasta, joista 21 oli tehohoidossa. Tehohoitopotilaiden keski-ikä on pysynyt epidemian ajan samana (57 vuotta), ja potilaista 55 prosenttia on ollut alle 60-vuotiaita.

Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 18 100, mikä on noin 70 prosenttia todetuista tartuntatapauksista.

Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 25 882 koronavirustartuntaa.

Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 408.

Katso tästä sosiaali- ja terveysministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen torstainen tilannekatsaus koronasta: