Kirjalansalmen sillan vaurioituminen on kiihtynyt – ajonopeutta alennetaan

0
Kirjalansalmen silta. Kuvan otti Juhani Peltonen lokakuussa 2020.

Kaarinan ja Paraisten välisen Kirjalansalmen sillan vaurioituminen on kiihtynyt, tiedottaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Silta on elinkaarensa lopussa, ja sen alapuolisessa teräsrakenteessa on merkittäviä vaurioita.

Tarkastuksissa on havaittu muun muassa teräsrakenteissa hitsien säröilyjä ja repeämiä.

Sillalle asetetaan 50 km/h nopeusrajoitus nykyisen 70 km/h sijaan. Ajonopeuden hidastaminen on Elyn mukaan tehokkain tapa pienentää sillan liikkeitä. Nopeusrajoituksen noudattamisen tueksi sillalle asetetaan nopeusnäyttötauluja, infotaulut sillan vaurioitumisesta sekä tärinäraidat.

Sillan kuormitusta kevennetään asettamalla rajoituksia erikoiskuljetusten massoille.

Nopeusnäyttötaulut keräävät tietoa ajonopeuksista. Ely arvioi niiden perusteella tarvetta raskaammille rajoitustoimenpiteille, kuten hidastetöyssyille ja liikennevaloille. Ne ruuhkauttaisivat Saaristotien liikenteen pahoin, joten niiden käyttöönottoa pyritään välttämään.

Ely painottaa, että jokaisella tienkäyttäjällä on vastuu noudattaa asetettuja rajoituksia, jotta rajoitustoimenpiteitä ei jouduta kiristämään ja sillan turvallinen liikennöinti saadaan turvattua uuden sillan valmistumiseen saakka. Kestää vähintään viisi vuotta, ennen kuin uusi silta voidaan avata liikenteelle.

Ely-keskus ja Väylävirasto kiirehtivät myös uuden sillan suunnittelun eteenpäin viemistä.

Sillan kunto on jatkuvassa seurannassa.

Loppusyksyn aikana tarkastettiin 10 huonoimmassa kunnossa olevan riipputangon alapäiden kuntoa. Yhdessä riipputangon alapäässä havaittiin merkittävää ruostumista ja riipputangon vaijerin säikeiden syöpymistä sekä katkenneita vaijerin säikeitä. Vauriot vaikuttavat olennaisesti kyseisen riipputangon kantavuuteen.

Muiden tarkastettujen riipputankojen alapäissä ei havaittu vastaavia syöpymiä tai säikeiden katkeamisia.

Loppusyksyllä tarkastettiin myös yli 3000 niitin kunto ultraäänitarkastuksella. Yhdessä niitissä havaittiin vaurioita, mutta sillä ei ole juurikaan vaikutusta sillan kantavuuteen.