Leena Miettiseltä ja Mirja Karppaselta oikaisuvaatimus nuorisopalvelujohtajan virasta

0

Kaarinan uuden nuorisopalvelujohtajan valintaan ilmestyi uusi luku. Tähän mennessä virkavalinnasta on jo käytetty otto-oikeutta ja äänestetty useita kertoja. Viimeiseksi kaksi virkaa hakenutta teki valinnasta oikaisuvaatimuksen.

Kaupunginhallitus päätti kuitenkin maanantaina hylätä oikaisuvaatimukset.

Kaarinan uudeksi nuorisopalvelujohtajaksi on valittu Reija Kankilampi. Alun perin vapaa-ajan lautakunta valitsi virkaan kaupungin vs. nuorisopalvelujohtajana työskennelleen Leena Miettisen. Päätökseen käytettiin otto-oikeutta, ja hallitus päätyi Kankilampeen.

Miettinen on toinen oikaisuvaatimuksen tehneistä. Hänen mukaansa Kuntarekryn lomakkeessa esimieskokemuksen määrittämisessä oli suuria tulkinnallisia eroja. ”Samoilla kriteereillä kuin virkaan valittu Reija Kankilampi on laskenut esimieskokemuksensa, minulla olisi esimieskokemusta vähintään saman verran kuin hänellä”, hän perusteli.

Ei vain esimieskokemusta

Kansalaisopiston rehtori Risto Jaakolan, sivistysjohtaja Elina Heikkilän ja henkilöstöjohtaja Maija Hanhialan vastauksessa kuitenkin todettiin, että esimieskokemuksen määrä oli vain yksi tekijöistä, joka painoi vaakakupissa.

Lisäksi Miettisen mukaan hallituksessa hänen kohdallaan mainittu koulutus (yhteisöpedagogi) on harhaanjohtava. Oikea nimike olisi ollut yhteisöpedagogi YAMK. Vastauksen mukaan tämä oli huomioitu. Pelkkä yhteisöpedagogin tutkinto ei olisi täyttänyt kelpoisuusvaatimuksia.

Lisäksi Miettinen kertoi, että yksi valintatyöryhmän jäsenistä oli kysynyt asiaankuulumattomasti poliittisesta vakaumuksesta. Vastauksen mukaan asia ei ollut esillä valintatyöryhmän keskusteluissa.

Haastatteluun olisi pitänyt kutsua

Toisen oikaisuvaatimuksen teki Kaarinassa tällä hetkellä kulttuurituottajana työskentelevä Mirja Karppanen. Häntä ei kutsuttu haastatteluihin.

Karppasen mukaan hänellä oli enemmän esimieskokemusta kuin haastatteluun kutsutuilla. Hän sai vastauksen, että virkaa täyttävä viranomainen saa painottaa toisia kelpoisuusvaatimuksia enemmän kuin toisia ja valita haastatteluun yleisesti ansioituneimmat.

Lisäksi Karppanen epäili, että hänet jätettiin kutsumatta haastatteluihin syystä, joka on salattu julkisesti saatavilla olevasta oikaisuvaatimuksesta. Vastauksessa kerrottiin, että asia ei ollut esillä valintatyöryhmän keskusteluissa.

Virkaa haki alun perin kahdeksan henkilöä. Hakuaikaa jatkettiin, ja uudella kierroksella hakijoita tuli 22. Ensimmäiseen haastatteluun kutsuttiin neljä hakijaa, toiseen Kankilampi ja Miettinen.