Merikratos saa myydä Silvolan tontin ilman sopimussakkoa

0
Tonttikauppa on hiljentynyt inflaation myötä. Arkistokuva Auranlaaksosta.

Merikratos Oy on myymässä Auranlaaksossa, osoitteessa Silvolankaari 1, sijaitsevan tontin. Kaarinan kaupunginhallitus päätti, että Merikratos saa myydä omistamansa tontin eteenpäin ilman kauppakirjassa mainittua 30 000 euron sakkomaksua.

Ehtona on, että kauppahinta on enintään 175 000 euroa. Lisäksi alkuperäinen rakentamisvelvoite siirretään sopimuksella eteenpäin.

Alkuperäisessä kauppakirjassa on pykälä, jonka mukaan Merikratos olisi joutunut maksamaan 30 000 euron sakkomaksun myydessään tontin rakentamattomana eteenpäin. Merikratos piti pykälää kohtuuttomana hankkeen saamien käänteiden vuoksi.

Merikratoksen suunnitelmana oli rakentaa Silvolanmetsän asuinalueelle perhekuntoutusyksikkö. Asukkaiden voimakkaan vastustuksen takia Merikratos päätti luopua suunnitelmista. Tämän jälkeen hankkeelle etsittiin uutta tonttia Voivalasta. Myös Voivalassa hanke kaatui asukkaiden vastustukseen.

Merikratoksen mukaan useat tahot ovat ilmaisseet halukkuutensa ostaa Auranlaaksossa sijaitsevan AP-tontin. Merikratos on käynyt neuvotteluja ostajaehdokkaiden kanssa, ja neuvotteluissa tontin arvoksi on alustavasti arvioitu 175 000 euroa. Merikratos maksoi aikoinaan tontista Kaarinan kaupungille 154 600 euroa.

Vaihtoehtona esitettiin, että Kaarinan kaupunki olisi ostanut tontin takaisin Merikratokselta alkuperäisellä kauppahinnalla ja luovuttanut tontin edelleen seuraavalle ostajalle. Tällöin kaupungilla olisi ollut mahdollisuus pieneen myyntivoittoon. Toisaalta tontin uudelleen myyminen olisi syönyt kaupungin henkilöstöresursseja ja mahdollisesti hidastanut Silvolanmetsän alueen valmistumista.

Kaupunginhallitus päätti hyväksyä Merikratoksen esityksen. 175 000 euron kauppahintaa pidettiin kohtuullisena ottaen huomioon Merikratokselle tontista syntyneet kustannukset, kuten varainsiirtovero, maaperätutkimus ja suunnittelukustannukset.

Merikratos on sosiaali- ja terveysalan yritys, joka tarjoaa muun muassa avohuollon perhepalveluita, ympärivuorokautista perhekuntoutusta, sijaishuoltoa sekä psykologi- ja terapiapalveluita.