Mielipitei: Kaarinan lukio on paitsi paikallinen, myös seudullinen voimavara

0

Sivistyslautakunta käsitteli viime viikolla Kaarinan lukion tulevaisuutta. Kaarinan lukion suurin vahvuus on olla vahva yleislukio laajalla kurssitarjonnalla. Tämä sisältää niin tieteen kuin taiteenkin tarjontaa. Lisäksi oma lukio tarjoaa kaarinalaisille mahdollisuuden jatkaa kotikaupungin kouluissa aina varhaiskasvatuksesta ylioppilaaksi asti.

Lukiossa pitkään toiminut musiikkiteatterilinja ei ole enää viime vuosina houkutellut riittävästi opiskelijoita. Keväällä 2020 ensisijaisia hakijoita linjalle oli vain neljä. Musiikkiteatterilinjasta päätettiin luopua, koska aiemmin menestyksekkäästi toiminut linja ei ole vuosien yrityksistä huolimatta enää vetovoimainen. Me kokoomuksessa katsomme, että nyt on aika kiittää erityislinjaa hienosta työstä ja siirtää panokset vahvaan yleislukioon.

Katsomme, että lukion opiskelijamäärän säilyttäminen ennallaan on tällä hetkellä viisasta. Eduskunnassa tiistaina hyväksytty Marinin hallituksen esitys oppivelvollisuuslaista pidentää oppivelvollisuutta 18-vuoteen ja tekee toisen asteen opinnoista pitkälti pakollisia ja maksuttomia. Uudistuksen myötä on mahdollista, että lukioon hakeutuminen ja paikkojen tarve kasvavat. Kaarinan lukiolla on merkitystä myös seudullisesti, sillä lukioon hakeutuvista vain puolet on kaarinalaisia, lopuista suurin osa turkulaisia.

Kaarinan lukio voi kehittyä alueellisesti merkittäväksi yleislukioksi, kun Turun lukiot hoitavat erityislinjoja esimerkiksi musiikin tai liikunnan saralla. Lukion koon säilyttäminen nykytasolla auttaa varmistamaan laajan kurssitarjonnan. Toivomme, että lukiolaiset voivat jatkossa opiskella helpommin esimerkiksi harvinaisten kielten kursseja tai muita erityisiä syventäviä opintoja seudullisen yhteistyön kautta. Kaarinan lukio on ollut vahvasti kehittämässä korkeakouluyhteistyötä, ja yleislukiona sillä on jatkossa tärkeä paikka paitsi kaarinalaisille, myös seudullisen lukiokoulutuksen kehittämisen kärjessä.

Kaarinan sivistyslautakunnan kokoomuslaiset jäsenet

Malla Rannikko-Laine

Niko Ylä-Poikelus (vpj.)

Kalervo Korvensyrjä