Mielipitei: Ravitsemusterapeutista ja veronkorotuksista

0

Miksi sinä vastustit ravitsemusterapeutin palkkaamista Kaarinaan? Näin minulta kysyttiin, kun kaupunginhallitus päätti poistaa talousarviosta ravitsemusterapeutin toimen esityksestäni.

Ravitsemusterapeutti palkattiin hankkeeseen, jonka aikana oli tarkoitus kerätä tietoa siitä, millaista vaikuttavuutta elintapaohjauksella saadaan. Kysyin talousarvioseminaarissa näiden vaikuttavuustietojen näiden perään, mutta varsinaista arviota ei ollut tehty.

Mielestäni päätösten tulee perustua parhaaseen mahdolliseen tietoon. Koska hankkeen tarkoitus oli myös vaikuttavuustiedon kerääminen, näin tietopohjan olevan riittämätön.

Ravitsemusterapialla varmasti edistetään kuntalaisten hyvinvointia. Kysymys on siitä, mikä toiminta on kaikkein vaikuttavinta, kun kaupungilla ei ole varaa kaikkeen. Rahat pitäisi laittaa käyttöön, josta saadaan mahdollisimman paljon hyötyä kuntalaisille. Peruspalvelut täytyy saada ensisijaisesti toimimaan, eikä uusia avauksia saa tehdä niiden kustannuksella.

Juuri ennen valtuustoa saimme vaikutusarvion, jonka mukaan terapeutin palkkaaminen olisi osoitettavissa vaikuttavaksi. Hankkeeseen tarvittiin lisäaikaa, jotta siitä tehdään luotettavampi vaikuttavuusarvio. Ravitsemusterapeutti jatkaa siis ainakin vielä vuoden 2021.

Veronkorotuksia ei kukaan halua, mutta kun vaihtoehtona on leikkaukset, joista pitkällä aikavälillä voi syntyä jopa lisää kustannuksia, emme nähneet niille muita vaihtoehtoja. On mielenkiintoista, miten osa puolueista vastusti veronkorotuksia, mutta yhtään konkreettista säästöehdotusta ei kuultu valtuustossa. Kaupungin veronkorotuspaineet eivät johdu koronasta, vaan kasvavista palvelutarpeista ja mittavista investoinneista.

Talousarviossa hyväksyttiin asiantuntijan palkkaaminen ikäihmisten palveluihin. Tätä perusteltiin tiedolla johtamisella. Vastustimme tätä, koska mielestämme hallintoa ei saa enää kasvattaa.

Tiedolla johtamisessa on tulevaisuuden potentiaalia vain, jos tietoa tosiasiassa hyödynnetään päätöksenteossa.

Niina Alho (sd.)

Kaarinan kaupungin­valtuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen