Oppivelvollisuusiän pidentäminen houkuttanee entistä useampia Turun lukioihin: matkat ilmaisia Turkuun mutta eivät Kaarinaan

0
Sivistyslautakunta harkitsi Kaarinan lukion oppilasmäärän pienentämistä.

Kaarinan lukiossa aloittaa jo tällä hetkellä paljon opiskelijoita, joille paikka ei ole ollut ensisijainen hakutoive: monet kaarinalaiset nuoret hakeutuvat ensisijaisesti Turun lukioihin.

Vastaavasti turkulaisia nuoria päätyy Kaarinan lukioon, jossa alin sisäänpääsykeskiarvo on matalampi kuin Turun oppilaitoksissa. Moni turkulainen on myös siirtynyt Kaarinan lukiosta Turkuun kesken lukuvuoden, minkä vuoksi Kaarinan lukion opiskelupaikkoja on jäänyt vajaakäytölle.

Kun oppivelvollisuusikää valtakunnallisesti pidennetään, Turun lukiot todennäköisesti houkuttelevat nykyistäkin enemmän kaarinalaisnuoria, sillä pitkistä koulumatkoista tulee maksuttomia. Näin ennakoidaan selvityksessä, joka laadittiin Kaarinan sivistystoimessa.

Koulumatkatuen omavastuu poistuu yli seitsemän kilometrin koulumatkoilla. Kaarinassa esimerkiksi Raadelmasta, Kuusistosta ja Littoisista on tulevaisuudessa ilmaista matkustaa Turkuun mutta ei Kaarinan lukioon.

Kaarinan päivälukion toimintaedellytyksiä tarkastelevassa selvityksessä ehdotettiin maksutonta koulumatkaa niille kaarinalaisille, jotka eivät normaalisti olisi oikeutettuja koulumatkatukeen. Tähän Kaarinan sivistyslautakunta ei kuitenkaan vielä ottanut kantaa.

Ei kustannussäästöjä


Sivistyslautakunnassa harkittiin viime viikolla Kaarinan päivälukioon sisään otettavien opiskelijoiden määrän vähentämistä, jotta kaupunki selviytyisi uuden oppivelvollisuusiän tuomista lisäkustannuksista. Lautakunta kuitenkin päätyi yksimielisesti siihen, että yhteishaussa sisään otettavien opiskelijoiden määrä pidetään ennallaan 135:ssä.

Viranhaltijoiden pohjaehdotuksessa määrä olisi pienennetty sataan. Samalla lukiosta olisi tehty viisisarjaisen sijaan nelisarjainen.

Opiskelijamäärän vähentäminen musiikkiteatterilinjan lakkauttamisen kanssa olisi vähentänyt kustannuksia 105 000 eurolla vuodessa, mutta myös valtionosuudet kutistuisivat samalla. Käytännössä opiskelijamäärän pitäminen nykyisellään tulee todennäköisesti edullisimmaksi.

Lautakunnan puheenjohtaja Timo Virkkula (sd.) on tyytyväinen lautakunnan ratkaisuun.

– Oppivelvollisuuden valtakunnallisen pidentämisen vuoksi paikkoja toisen asteen koulutukseen tarvitaan. Kaarinan lukio tekee erittäin hyvää työtä, ja uskon sillä olevan paikkansa alueen lukioiden joukossa, Virkkula miettii.

Lukio-opiskelun maksuttomuuden arvellaan yleisesti lisäävän lukioihin pyrkivien määrää.

Lukioon lisää kaarinalaisia?


Ensi syksynä, kun uudet opiskelijat aloittavat lukiossa, kaupunki alkaa vastata heidän oppimateriaali- ja tietokonekustannuksistaan. Lisäksi ohjaus- ja tukipalveluita tarvitaan nykyistä enemmän.

– Valtionavustuksilla ei täysimääräisesti kateta näitä, toteaa Kaarinan lukion rehtori Kimmo Laitinen .

– Toivottavasti kaarinalaiset täyttävät avoimet opiskelupaikat, jolloin kaupungin aiempaa isompi taloudellinen panostus kohdistuu oman kaupungin nuoriin.