”Päihdevalistuksessa ei kerrota, mistä saa apua addiktioon”– Laittomien huumeiden kokeilu Kaarinassa suositumpaa kuin tupakointi säännöllisesti

0
”Kiitos, että saatiin osallistua! Pipo päähän, talvi on tulossa”, kirjoitti yksi vastaaja Valkeavuoren 9B:ltä. Kuva otettiin ennen yläkoululaisille annettua maskisuositusta. Kuvassa edessä Janna Tepsa ja Nelli Tiainen, takana Lotta Kilkki, Matilda Setälä, Sanni Rantanen, Krista Myllyperkiö, Hilma Heikkinen, Ida Enroth, Onni Petäjä, Eelis Toikka, Onni Huhtinen, Mimosa Nummila, Jennina Lehtilä, Ida Lehti, Aino Alhoniemi ja Alina Kase.

Mitä mielestäsi ei tarpeeksi kerrota päihteistä?

”Miten niistä voi päästä eroon. Mielestäni tulisi tarjota enemmän saatavilla olevaa apua päihteiden käytön lopettamiseen, eikä vain puhua että ’on mahdollista saada apua jostain’.”

”Kannabiksen vaaroista, siitä, että se saattaa aiheuttaa mielenterveydellisiä ongelmia ja lamaantuneisuutta. Moni ajattelee, että kannabis ei ole niin vaarallista.”

”Hyvistä vaikutuksista, koska on varmasti niitäkin, tietenkin vähemmän.”

”Päihteiden käyttöön ja välittämiseen liittyvistä sanktioista ei kerrota paljonkaan.”

”Kaikkea faktatietoa ei kerrota, vaan usein huomaa, miten varsinkin huumeista puhuttaessa ollaan vahvasti joko vastaan tai puolesta ja tämän mukaan suodatetaan omia pointteja mukailevat faktat.”

”Niitä kaikki psyykkisiä oireita fyysisten rinnalla.”

”Ei minun mielestäni ilmene puutteellisuuksia tässä asiassa.”

Näin vastailivat Valkeavuoren koulun 9B-luokkalaiset, kun Kaarina-lehti pyysi heitä kertomaan nimettömästi ajatuksistaan päihteistä.

Liikaa eikä juuri ollenkaan?

Hajontaa nuorten kiinnostavissa vastauksissa oli paljon.

Toisten mielestä päihteiden vaaroista ei ollut kerrottu tarpeeksi, toisten mielestä vaaroja oli liioiteltu. Joidenkin mielestä kaarinalaiset nuoret käyttävät päihteitä huolestuttavan paljon, kun taas joidenkin kokemus oli, että suurin osa kaarinalaisnuorista käyttää päihteitä harvoin jos lainkaan.

Aikuisia helpottanee tieto, että ainakaan Valkeavuoren 9B ei Kaarinan nuorison päihteidenkäyttöä pohtiessaan nostanut esiin lainkaan kovia huumeita. Ennen kaikkea nämä nuoret olivat kiinnittäneet huomiota nuuskan, alkoholin, tupakan ja sähkötupakan käytön yleisyyteen.

Kouluterveyskysely

Vastauksia Kaarina-lehdelle antoi 16 oppilasta. Kattavamman kyselyn Kaarinassa toteutti THL keväällä 2019, kun kokonaiset ikäluokat vastasivat kouluterveyskyselyyn.

THL:n kyselyyn osallistuivat peruskoulusta 4. ja 5. luokan oppilaat sekä heidän huoltajansa, 8. ja 9. luokan oppilaat sekä alle 21-vuotiaat lukiolaiset.

Tällä aukeamalla kerrotaan THL:n kyselyn päihdetuloksista. Sitaatit ovat Valkeavuoren 9B:ltä.

Raittiiden nuorten osuus ei enää kasvanut

Raittiiden nuorten osuus on pitkään kysely kyselyltä kasvanut, mutta nyt kasvu tasaantui sekä Kaarinassa että koko Suomessa.

THL:n kouluterveyskyselyn mukaan yläkoululaisista kaarinalaisista yli puolet on raittiita: 66% tytöistä ja 57% pojista. Lukiolaisista täysin raittiiksi itsensä ilmoitti 36%.

Humalajuomisen määrä oli vähentynyt yläkoululaisten kaarinalaisten kesken mutta lukiolaisten joukossa aiempien vuosien laskeva käyrä taittui takaisin nousuun.

Yläkoululaisista kaarinalaisnuorista alle kymmenesosa juo itsensä tukevaan humalaan vähintään kerran kuussa (8% tytöistä ja 12% pojista). Lukiolaisista viidesosa juo itsensä humalaan vähintään kerran kuussa (20% tytöistä ja 26% pojista).

”Turussa näkee nuoria päihteiden alaisina, mutta Kaarinassa en ole pahemmin nähnyt känniläisiä nuoria.”

”En tiedä juurikaan yhtään nuorta, joka ei olisi kokeillut joskus jotain päihdettä.”

Huumeiden käyttö lähti nousuun – kokeilijoina eniten poikia

Laittomien huumeiden kokeilut olivat lähteneet Kaarinassa kasvuun useiden laskevien vuosien jälkeen.

Eniten laittomia huumeita olivat kokeilleet pojat: lukiolaisista 23% ja yläkouluikäisistä 17%.

Tytöistä vain 9% lukiolaisista ja 6% yläkoululaisista oli kokeillut.

Koko valtakunnassa ja Varsinais-Suomessa pojat ovat innokkaampia kokeilemaan huumeita kuin tytöt, mutta tyttöjen ja poikien välinen ero on erityisen jyrkkä Kaarinassa. Kaarinalaispojat kokeilivat huumeita valtakunnan keskiarvoa useammin, kun taas kaarinalaistytöt keskiarvoa harvemmin.

”Pienenä luulin, että kun johonkin huumeisiin koski, kuolisi välittömästi.”

”Nuoret osaavat salata päihteiden käyttöä todella hyvin.”

Tupakoivien nuorten määrä laskee jyrkästi

Tupakointi ei enää ole tyypillinen nuorison kapinointikeino. Tupakoivien nuorten määrä on laskenut jyrkästi.

Kyselyn perusteella päivittäin tupakoi alle kahdeskymmenesosa kaarinalaisnuorista.

Vauhdikkaimmin oli vähentynyt lukiolaispoikien tupakointi: esimerkiksi vuonna 2011 lukiolaispojista tupakoi päivittäin 14%, tässä kyselyssä enää 1%.

Lukiolaispojat kokeilevat 23 kertaa todennäköisemmin laittomia huumeita kuin alkaisivat tupakoita säännöllisesti. Myös kaikissa muissa ryhmissä laittomien huumeiden kokeilu on yleisempää kuin päivittäinen tupakointi.

Lukiolaistytöt tupakoivat lukiolaispoikia useammin: 5% lukiolaistytöistä polttaa. Saman verran tupakoivat yläkouluikäiset tytöt.

Eniten Kaarinassa tupakoivat yläkouluikäiset pojat, 6%.

Nuuska ei vielä yllä takavuosien tupakan suosioon

Tupakointi on nuorten keskuudessa ainakin osin korvautunut nuuskalla. Nuuskaa päivittäin käyttävien määrä on noussut vuosi vuodelta, joskaan määrät eivät ole ainakaan vielä yltäneet esimerkiksi vuonna 2011 tupakoivien nuorten määriin.

Viime kyselyssä yksikään lukiolaistytöistä ei nuuskannut, kun nyt nuuskaavia tyttöjä oli lukiossa jo 6%.

Lukiolaispojista nuuskaajia oli tuoreimmassa kyselyssä 12%. Yläkouluikäisistä pojista nuuskasi 11%, tytöistä 3%.

Nuuska mainittiin kaikkein useimmin Valkeavuoren 9B:n vastauksissa Kaarina-lehdelle . ”Nuuskaa käytetään ja kaupataan paljon”, kuvaili yksi vastaajista.

Valkeavuoressa nuuskaajia tosiaan on paljon. Nuuskaamisen määrässä on Kaarinassa isoja koulukohtaisia eroja. THL: kyselyn perusteella Valkeavuoren koulussa 22% pojista nuuskaa, tytöistä 7%.

Piispanlähteen koulussa nuuskaajia on vähemmän: 13% pojista, tytöistä ei ketään.

Vähiten nuuskaajia oli Piikkiön ja Kotimäen yhtenäiskouluissa: Piikkiössä 4% pojista ja 3% tytöistä, Kotimäessä 5% pojista ja 1% tytöistä.

”Nuuska haisee joka paikassa ja ohi kulkiessa. Moni aloittaa siksi, kun kaverit käyttää.”

”On ällöttävää löytää käytettyjä nuuskapusseja joka nurkasta.”