Selvitys: Kaarinan laboratoriopalveluja ei kannata liittää TyksLabiin

0
Tehdyn selvityksen mukaan laboratoriopalvelulujen liittäminen osaksi TyksLabia voisi olla toiminnallisesti järkevää, muttei taloudellisesti. Arkistokuva

Kaarinassa on selvitetty tänä syksynä laboratoriopalvelujen yhdistämistä osaksi TyksLabia. Selvityksen mukaan liittyminen Tyks Laboratorioihin voisi olla toiminnallisesti järkevää, mutta ei taloudellisesti.

Runsaasti kritiikkiä herättänyt laboratorioselvitys sai alkunsa Janne Ason (kok.) tekemästä valtuustoaloitteesta ( Kaarina-lehti 7.10.2020).

Selvityksen taustalla oli ajatus laboratoriopalvelujen paranemisesta. Jos Kaarina lähtisi mukaan TyksLabiin, kaarinalaisten käytettävissä olisi kaikki TyksLabin 29 toimipistettä. Tällä hetkellä Kaarinan terveyskeskuksen asiakkaat voivat käyttää ainoastaan kaupungin omia laboratoriopalveluja. Näytteenotto olisi jatkunut yhdistymisestä huolimatta edelleen Kaarinan pääterveysaseman tiloissa, mutta näytteiden analysointi olisi keskitetty todennäköisesti muualle.

Selvityksessä liittymisessä nähtiin monenlaisia hyötyjä, muun muassa laadun paranemista, koska TyksLabissa pystytään analysoimaan näytteitä monipuolisemmin ja laitteet ovat korkeatasoisempia. Tällä hetkellä osa Kaarinassa otetuista näytteistä joudutaan lähettämään analysoitavaksi ostopalveluna muualle. Liittymisen hyötyinä nähdään myös se, ettei Kaarinan tarvitsi hankkia kalliita laboratoriolaitteita yksin, vaan investoinnit siirtyisivät yhteiseen pooliin.

Vaikeinta on arvioida liittymisen taloudellisia vaikutuksia. Kaarina pyysi TyksLabilta kustannusarviota siitä, paljonko palvelujen tuottaminen maksaisi Kaarinan näytteenotto- ja tutkimusmäärillä. Laskelmien mukaan laboratoriopalvelujen kokonaiskustannukset nousisivat arviolta 200 000 euroa vuodessa nykytasoon nähden.

Selvityksen mukaan Tyks Laboratorioihin liittyminen on perusteltua vain, jos Kaarina on halukas maksamaan palvelujen paremmasta saatavuudesta ja korkeammasta laadusta. Kaupunginhallitus päätti, ettei asian valmistelua jatketa, vaan Kaarina pitäytyy omissa laboratoriopalveluissaan.

Valtuustoaloite menee vielä kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.