Avantin lähelle asumista vai ei? Kaarinan kanta hajallaan

0
Kehätien kohentamisen on tarkoitus parantaa Avanti-Tuulissuon alueen vetovoimaa.

Kaarina ei ollut yksimielinen näkemyksestään tulevasta Avantin eritasoliittymästä Turun kehätiellä, vaan kaupungin lopullinen kannanotto lähti Varsinais-Suomen Ely-keskukselle poikkeuksellisen täpärien äänestysten jälkeen.

Hankkeella parannetaan liikenneyhteyksiä Avantin teollisuusalueelle. Avantin eritasoliittymä sijaitsee Kaarinan ja Liedon rajalla, ja kannanottoa pyydettiin kummaltakin kunnalta. Kaarinan puolelle ei nousisi juurikaan uusia rakennelmia, mutta Kaarinaan läjitettäisiin ylijäämämaita tietöiden alta.

Lopullisessa Kaarinan kannanotossa ei käytännössä otettu kantaa: kaupunki vain totesi, että Avantin eritasoliittymän rakentaminen on osa Turun Kehätien parantamiseen tähtäävää kokonaisuutta. Ratkaisu palvelee myös Kaarinassa vireillä olevaa Avantin asemakaavan täydennystä.

Kaupunkikehityslautakunnassa Tomi Kurkilahti (vihr.) ja puheenjohtaja Tero Kuusisto (kok.) olivat ehdottaneet kannanottoon lisäystä, että tulevaisuudessa Kaarina näkee Avantin lähitienoot asuinalueena, jonne ei vilkkaasti liikennöity tie sovi. Lisäksi Kaarina haluaisi ohjata raskaan liikenteen kokonaan pois Kaarinantieltä Turun kehätielle. Ehdotus kuitenkin kaatui lautakunnassa äänin 5–3, 2 tyhjää. Sekä kokoomuksen että SDP:n äänet hajosivat lautakunnassa, ja kokoomuksesta löytyi sekä alkuperäisen pohjaehdotuksen, muutosehdotuksen että tyhjän äänestäneitä.

Hannu Rautanen (vihr.) yritti kaupunginhallituksessa samaa lisäystä. Mikko Aaltonen (kok.) ehdotti kompromissiratkaisua, jossa olisi lisätty vain teksti siitä, että Kaarina näkee Avantin lähistön asuinalueena, jonne ei vilkkaasti liikennöity tie sovi.

Äänestyksessä Aaltosen ehdotus hävisi Rautasen ehdotukselle äänin 6–5, 2 tyhjää. Toisessa äänestyksessä Rautasen toive hävisi pohjaehdotukselle äänin 7–6.

Viimeisessä äänestyksessä puolueiden äänet eivät enää rakoilleet: pohjaehdotuksen kannalla olivat yksissä tuumin kokoomus, keskusta, perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit. Lisäyksen asuinalue-tulevaisuudesta ja raskaan liikenteen vähentämisestä olisivat vihreiden lisäksi halunneet SDP ja vasemmisto.