Entiset lastensuojelun asiakkaat auttavat Kaarinassa muita vanhempia

0
Jaana Aaltonen kouluttautui kokemuskumppaniksi, koska uskoo, että hänen kokemuksensa voi auttaa muita vanhempia. Neljän kuukauden koulutuksessa käytiin läpi omaa tarinaa ja sen muodostamista auttamistyön välineeksi.

Pelotti ja hävetti. Nuo kaksi tunnetta olivat päällimmäisinä mielessä, kun Jaana Aaltonen joutui nelisen vuotta sitten tekemisiin lastensuojelun kanssa.

– Ajattelin olevani huono äiti ja pelkäsin, että lapset viedään minulta pois, neljän lapsen äiti muistelee ensireaktiotaan.

Lastensuojelun työntekijät halusivat auttaa perhettä ja varmistaa, että lapsilla on asiat hyvin. Kesti kuitenkin jonkin aikaa ennen kuin Aaltonen uskalsi luottaa sosiaalityöntekijään ja pystyi ottamaan avun vastaan.

Viime syksynä Aaltonen kouluttautui kokemuskumppaniksi, joka tarjoaa omien kokemustensa kautta vertaistukea muille lastensuojelun asiakasvanhemmille.

Kaarina on yksi Asiakkaasta kumppaniksi -hankkeeseen mukaan lähteneistä kunnista. Tavoitteena on hyödyntää lastensuojelun entisten asiakkaiden kokemuksia perheitä kohdatessa.

Hanketta koordinoi Turussa toimiva Perhekuntoutuskeskus Lauste, ja siihen on saatu Stean kolmivuotinen rahoitus. Mallia on otettu hankepäällikkö Tatu Moision mukaan New Yorkista, jossa kokemuskumppanit ovat keskeinen osa lastensuojelun toiminta- ja työtapoja.

Ei rangaistus­järjestelmä

Kaarinan johtavan sosiaalityöntekijän Henna Kauppilan mukaan hankkeen kokemuskumppaneita ei ole vielä ollut mukana asiakastapaamisissa, mutta alkaneeseen yhteistyöhön suhtaudutaan positiivisesti.

– Ajattelen, että kokemuskumppanin kautta voidaan tuoda entistä paremmin asiakkaan näkökulmaa esille ja lisätä ymmärrystä molempiin suuntiin. On pelkästään positiivista, jos sitä kautta pystytään lievittämään asiakkaiden toisinaan kokemaa pelkoa ja häpeää.

Hän korostaa, että sosiaalityöntekijät ovat olemassa perheitä varten ja kynnys avun pyytämiseen pitäisi olla matala. Vanhemmat voivat kuitenkin kokea lastensuojelun tarjoaman avun perheen asioihin puuttumisena.

Varsinkin ensimmäisissä tapaamisissa pelkoa aiheuttaa yleensä epätietoisuus. Lastensuojelun työntekijät kohtaavat työssään päivittäin perheitä, joilla on erilaisia arjen haasteita, mutta ensimmäistä kertaa lastensuojeluun tulevalle asiakkaalle tilanne voi joskus olla jopa pelottava. Kokemusasiantuntijat eivät ole tilanteessa kummankaan puolella.

– Ajattelen, että minun roolini on myötäelää ja kuunnella. Moni häpeää tilannettaan, eikä kehtaa puhua siitä kenellekään. Minulle voi puhua ja minulla on vaitiolovelvollisuus, Aaltonen rohkaisee.

Kokemuskumppanin kokemukset voivat helpottaa myös avun vastaanottamista.

– Kohtaamme Kaarinassa monenlaisia lapsiperheitä, joilla on hyvin erilaisia tuen tarpeita. Lastensuojelun tehtävänä ei ole syyttää tai rangaista ongelmista, vaan pyrimme yhdessä vanhempien kanssa löytämään perheelle sopivia toimintamalleja ja tukikeinoja, Kauppila muistuttaa.

Vääriä ennakkoluuloja

Jatkossa kaarinalaisilla lastensuojelun asiakkailla on mahdollisuus toivoa kokemuskumppanin mukaan ottamista tapaamiseen. Tarvittaessa myös lastensuojelun työntekijät voivat tarjota kokemuskumppania perheelle. Palvelu on asiakkaille maksuton.

Hankkeessa on tällä hetkellä mukana 11 kokemuskumppania, joiden yhteystiedot ja esittelyt löytyvät Lausteen Perhekuntoutuskeskuksen verkkosivuilta. Uusia kokemuskumppaneita koulutetaan puolivuosittain.

Hankepäällikkö Moisio toivoo kokemuskumppaneista pysyvää tukimuotoa lastensuojeluun. Vertaistuen lisäksi kokemuskumppaneiden kokemustietoa voidaan hyödyntää lastensuojelun palvelujen kehittämisessä.

Aaltosen ennakkoluulot lastensuojelusta osoittautuivat vuosien aikana vääriksi. Jälkikäteen hän on tyytyväinen, että lastensuojelu puuttui perheen tilanteeseen.

– Itseäni olisi helpottanut, jos joku olisi sanonut minulle aikoinaan, että kyllä tästä selvitään. Tämä ei ole niin paha juttu eikä tätä tarvitse hävetä tai piilotella.

Tästä on kyse

  • Hankeen tavoitteena on vahvistaa lastensuojelun tarpeessa olevien vanhempien ääntä, osallisuutta ja toimijuutta.
  • Kunnista hankkeessa ovat mukana Kaarina, Turku, Naantali ja Salo.
  • Hanketta koordinoi Perhekuntoutuskeskus Lauste Turussa.
  • Kokemuskumppanit ovat käyneet neljän kuukauden mittaisen koulutuksen, joka perustuu New Yorkissa kehitettyyn toimintamalliin.
  • Kokemuskumppaneille maksetaan palkkio.
  • Hanke jatkuu vuoden 2022 loppuun.