Jälleen rekrytointi pieleen: oikeus kumosi päätöksen toimistoinsinööristä, Kaarinassa harkitaan plan B:tä

0

Kaarinassa valittiin uudeksi toimistoinsinööriksi Otto Kaarto marraskuussa 2019, mutta valinta herätti närää. Yksi virkaa hakeneista teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja sen jälkeen veti asian hallinto-oikeuteen.

Viime viikolla Turun hallinto-oikeus asettui valittajan kannalle ja kumosi Kaarron valinnan.

Virkavalinnan jälkeen oli käynyt ilmi, että vastoin oletuksia yksi valitsematta jäänyt hakija täytti kelpoisuusehdot. Ennen ammattikorkeakoulu-uudistusta saatu teknikon tutkinto onkin samanarvoinen nykyisen insinööritutkinnon kanssa. Tekninen johtaja Jyrki Haapasaari olisi hyväksynyt oikaisuvaatimuksen ja palauttanut virkavalinnan uudelleen valmisteltavaksi. Tekninen lautakunta kuitenkin päätti yksimielisesti pitää alkuperäisestä valinnasta kiinni, sillä Kaarto valittiin myös kokemuksen perusteella.

Erehdykset tulee korjata

Tyytymätön viranhakija katsoi olevansa hakijoista ansioitunein ja piti lautakunnan ratkaisua syrjivänä. Lautakunta vastasi oikeudelle, että menettely ei täytä syrjinnän kriteereitä, sillä kaupunki ei kohdellut hakijaa epäsuotuisasti henkilöön liittyvän syyn, esimerkiksi uskonnon tai kansalaisuuden vuoksi.

Oikeudessa teknisen lautakunnan selitys ei mennyt läpi. Hallinto-oikeuden mukaan virkavalinnan valmistelut, joihin myös haastatteluun kutsuminen kuuluu, on tehtävä syrjimättömästi ja riittävästi. Valittaneen hakijan ulkopuolelle jättämiselle ei ollut muuta perustetta kuin erehdys. Erehdykset taas tulee korjata viipymättä.

Virka toimeksi?

Toistaiseksi toimistoinsinöörin virkaa ei valituksen vuoksi ole hoitanut kukaan, kertoo Haapasaari. Viimeksi virassa työskennellyt lähti kesällä 2019.

Kaarinan teknisessä toimessa on myös muita vakansseja täyttämättä, ja resurssivaje on suuri.

Kaupunki voi hakea hallinto-oikeuden päätökseen muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Kaarinassa ei ole tehty päätöstä siitä, valittaako kaupunki vai ei. Sen sijaan nyt tiistaina illalla tekninen lautakunta pohtii kolmatta vaihtoehtoa.

Haapasaari ehdotti lautakunnalle, että toimistoinsinöörin virka muutetaan toimeksi. Silloin vakanssi olisi työsopimussuhteinen.

Säästöä ajassa, ei rahassa

Työsopimussuhteen rekrytointiprosessi on nopea. Rekrytoinnista päättää kyseisen henkilön esimiehen esimies eli tässä tapauksessa tekninen johtaja, kun taas virkavalinnat edellyttävät monipolvista luottamushenkilökäsittelyä.

Käytännössä rekrytointi toimistoinsinööriksi aloitettaisiin siis alusta mutta nopealla menettelyllä.

Kaarinassa on neljä toimistoinsinöörin vakanssia, joista tähän mennessä yksi on ollut virka ja kolme toimia. Kuntalain ja kaupungin linjan mukaan virat muutetaan toimiksi, ellei tehtävän hoitoon liity julkisen vallan käyttöä eli hallintoa, jolla on vaikutusta toisten ihmisten oikeusasemaan. Haapasaaren mukaan tämä ehto täytyy toimistoinsinöörin työnkuvassa.

Muutoksella ei ole taloudellisia vaikutuksia.

Lopullisen päätöksen asiasta tekee myöhemmin kaupunginhallitus.

Artikkelia muutettu 19.1.2021 klo 19.28. Korjattu harhaanjohtavat aikamääreet.