Kaarina hakee uutta vesihuoltopäällikköä

0

Kaarinassa ei enää ole vesihuoltopäällikköä, sillä aiempi viranhaltija Pirkkoliisa Heinonen valittiin Kaarinan kaupungininsinööriksi. Tekninen lautakunta päätti julistaa viran avoimeksi ja nimesi valintatyöryhmän.

Kaarinassa ei ole tarvetta yliopistotasoiselle vesihuoltopäällikölle, sillä Kaarinassa ei ole puhtaan tai jäteveden laitoksia, joihin tarvittaisiin vesikemian osaamista. Virkaan riittää työkokemuksen lisäksi ammatillisen opisto- tai korkea-asteen koulutus.

Kaarinan tekninen johtaja Jyrki Haapasaari kertoo, että rekrytointi virkaan alkaa nyt tammikuussa.

Vesihuoltopäällikön tehtävänä on vastata vesihuoltolaitoksesta ja sen jakeluvarmuudesta ja kehittämisestä sekä yhteistyöstä ulkopuolisiin sidosryhmiin. Vesihuoltolaitoksen palveluksessa on kymmenkunta putkiasentajaa, kaksi työnjohtajaa, varastonhoitaja, verkostoinsinööri sekä toimistosihteereitä.