Mielipitei: Kaarinantien mahdollinen kääntö pitäisi poistaa kaavoista

0

Viime viikon Kaarina-lehdessä uutisoitiin Kaarinan hajanaisesta kannasta Avantin eritasoliittymästä Turun kehätiellä. Otsikosta saattoi ymmärtää, että kannanotto koski Avantin lähialueen asuttamista. Todellisuudessa kyse ei ollut tästä.

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa kohtaan, jossa käsiteltiin mahdollista Kaarinantien kääntöä, esitin päätösehdotukseen lisättäväksi lausetta ”tulevaisuudessa näemme alueen keskeisenä asuinalueena, johon ei vilkkaasti liikennöity tie sovi”. Tällä hetkellä osayleiskaavassa Kaarinantien kääntö on merkitty selvitysalueeksi, mikä vaikuttaa negatiivisesti jo nyt kaavojen etenemiseen.

Koen myös, että mahdollinen Kaarinantien kääntö tai merkintä kaavoissa tulee vaikuttamaan Auranlaakson koulutien etelänpuoleisten peltojen kaavoittamisessa.

Kaarinantien kääntöä tuskin ketään täällä Kaarinassa haluaa, mutta se ei poistu kaavoista ilman aktiivista vaikuttamista. Tässä olisi ollut hyvä mahdollisuus taas tuoda asiaa esille ja kertoa kantamme.

Tero Kuusisto

Kaupunkikehitys­lautakunnan pj (kok.)