Mielipitei: Kuntavaaleissa äänestetään kansalaisten terveydestä

0

Kuntavaalit 2021 järjestetään sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021. Vaaleissa valitaan Suomen kunnanvaltuustot seuraavalle nelivuotiskaudelle. Niin myös Kaarinaan.

Koronapandemian vaatimilla rajoitustoimilla ja suosituksilla on onnistuttu hidastamaan epidemian leviämistä ja suojaamaan riskiryhmiä väestön terveyden ja terveydenhuollon kantokyvyn turvaamiseksi, jopa poikkeuksellisen hyvin esimerkiksi muihin Euroopan maihin verrattuna.

Näiden poikkeustoimien kääntöpuolena on kuitenkin ollut vakavia sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia. Poikkeustilanteen vaikutukset eivät ole jakautuneet väestössä tasaisesti. Muutenkin haavoittuvimmassa asemassa olevat ovat kärsineet eniten. Päihteidenkäyttö on vapaa-ajan, yksinäisyyden ja etätöiden lisääntymisen takia kasvanut merkittävästi. Eniten kärsivät käyttäjän läheiset, eturintamassa lapset.

Siksi äänestäjän tulee ajatella ehdokastaan valitessaan seuraavia tavoitteita*:

Kaikkien kuntien tilaisuuksien, tilojen ja toimien on oltava päihteettömiä.

Kuntien on tärkeä varmistaa, ettei päihteidenkäyttöä tapahdu julkisilla paikoilla, että noudatetaan päihteiden ikä- ja myyntiaikarajoja sekä muutenkin vastuullista myyntitoimintaa. Laittomien päihteiden myyntiin ja käyttöön on puututtava.

Kuntien tehtävänä on taata alueellaan kaikille ikä- ja väestöryhmille kattava ja monipuolinen ehkäisevä ja korjaava päihdetyö, ennakoivasta päihdehaittojen torjunnasta niiden hoitamiseen, kuntoutumiseen ja toipumiseen sekä vertaistuen antamiseen.

Martti Vastamäki

professori, puheenjohtaja

Marko Kailasmaa

toiminnanjohtaja

Raittiuden Ystävät ry, Suomen vanhin, nyt 167-vuotias kansalaisjärjestö

*osa Raittiuden Ystävien kuntavaaliteeseistä 2021