Mielipitei: Onko puolueella väliä?

0

Oletko törmännyt ehdokkaaseen, joka ei osaa perustella omaa puoluevalintaansa? Tai oletko kuullut kuntavaaliehdokkaan toteavan, että puoluevalinnalla ei ole väliä, vain sillä, mitä ajaa? Tässä muutama näkökulma asiasta.

Eri puolueilla on erilainen arvoperusta, ja puolueen listalla olevat kuntavaaliehdokkaat yleensä sitoutuvat niihin. Jos yksittäinen päättäjä haluaa oman ehdotuksensa menevän läpi, on hänen ensin vakuutettava muut päättäjät kannastaan. Yleensä kannattaa aloittaa oman ryhmänsä tuen löytämisestä ja sen jälkeen muista päättäjistä.

Jos yksittäisen valtuutetun mielipide eroaa puolueen ja ryhmän linjasta, ei hänen kantansa läpimenomahdollisuudet ole kovinkaan hyvät. Jos taas koko ryhmä sitoutuu tähän samaan mielipiteeseen, on parhaimmat edellytykset neuvotella asiasta myös muiden ryhmien kanssa.

Jos puolueen valtuustoryhmässä on edustajia, jotka eivät sitoudu yhteisiin arvoihin ja ovat jatkuvasti ristiriidoissa muiden oman ryhmänsä päättäjien kanssa, on tämä omiaan heikentämään koko ryhmän neuvotteluasemaa. Tämä ei siis tarkoita sitä, etteikö asioista voi olla eri mieltä ryhmän sisällä. Kyllä voi ja kuuluukin olla (hyvä debatti on politiikan suola), mutta jos jatkuvasti ollaan eri mieltä ihan kaikista asioista eikä ole mitään ryhmää yhdistäviä asioita, onhan tuollaisessa tilanteessa ryhmän vaikea edes toimia.

Politiikassa on kysymys neuvottelusta, yhteistyöstä ja keskustelusta. Tarvitaan enemmistö, joka Kaarinan valtuustossa vaatii, että 26 valtuutettua kannattaa ehdotusta. Jos ehdokas ei ole lainkaan sitoutunut puolueen arvopohjaan, vaaliohjelmaan tai pyrkii häivyttämään puoluetunnuksia, onko tämä äänestäjien huijaamista ja mitkä hänen tosiasialliset vaikutusmahdollisuutensa ovat asioihin? Tai tuleeko hän loikkaamaan kesken valtuustokauden toiseen ryhmään?

Loppujen lopuksi poliittinen päätöksenteko on kuitenkin arvovalintoja.

Niina Alho, sd.

Kaarinan kaupungin­valtuutettu, Varsinais-Suomen SDP:n pj.