Kaarinan rakennuspäällikön rekrytointi meni uusiksi

0

Kaupungin teknisessä toimessa on pitkään ollut resurssivajetta samaan aikaan, kun meneillään on isot rakennusprojektit. Tilanteen oli tarkoitus nyt korjaantua: tekninen lautakunta päätti joulukuussa valita äänestyksen jälkeen Kaarinan rakennuspäällikön virkaan Mika Hiltusen.

Käytännössä valintaprosessi käydään kuitenkin tavalla tai toisella uusiksi. Kaupunginjohtaja Harri Virta käytti päätökseen otto-oikeutta, ja Kaarinan kaupunginhallitus päättää rakennuspäällikön virasta tänään maanantaina. Virran pohjaehdotuksessa asia palautetaan takaisin valmisteluun. Hakuaikaa jatkettaisiin kuukaudella, ja valinta tehtäisiin uudestaan. Aiemmat hakemukset otettaisiin uudessa valinnassa huomioon.

Hiltunen on koulutukseltaan insinööri (amk).

Hiltusen valinta ei ollut ollut lautakunnassakaan yksimielinen, vaan neuvottelutauon jälkeen äänestettiin kolmen eri henkilön välillä. Sekä valintatyöryhmä että teknisen lautakunnan esittelijä Jyrki Haapasaari olisivat päätyneet toiseen henkilöön.

Haapasaaren pohjaehdotuksena ja valintatyöryhmän enemmistön kantana oli, että virkaan olisi valittu Tuomo Ritvanen , joka on rakennusinsinööri (yamk). Lautakunnassa Arto Elo (sd.) taas ehdotti virkaan Pasi Hyvöstä, joka Ritvasen lailla on rakennusinsinööri (yamk) mutta ainoana hakijoista tuntee jo valmiiksi organisaation. Hyvönen on palvellut kaupunkia usean vuoden ja on tällä hetkellä Kaarinassa kunnossapitoinsinöörinä. Hiltusta ehdotti Paula Mäkinen (kok.).

Virka oli haettavana syyskuussa, mutta sitä haki vain viisi henkilöä. Jatketulla hakuajalla virkaan pyrki lopulta yhteensä 13 hakijaa. Viisi heistä ei täyttänyt kelpoisuusehtoja ja kaksi vetäytyi. Kuusi kelpoista hakijaa tuli valintatyöryhmän haastatteluihin.

Valintatyöryhmä lähetti haastattelujen jälkeen kolme sopivimmaksi katsomaansa eli edellä mainitut Ritvasen, Hyvösen ja Hiltusen ulkopuolisen konsultin soveltuvuusarvioon. Konsultin raportin jälkeen tulevan viranhaltijan lähimmät kollegat ja alaiset saivat tavata vapaamuotoisesti Hyvöstä ja Ritvasta, jotka valintaryhmä arvioi sopivimmiksi virkaan. Työyhteisö ei jututtanut Hiltusta eli lautakunnan virkaan valitsemaa henkilöä.

Lautakunnan äänestyksessä Ritvanen ja Hyvönen saivat kumpikin vain kaksi ääntä. Kuusi ääntä meni Hiltuselle.

Rakennuspäällikkö vastaa Kaarinan kaupungin talojen rakennuttamisesta, rakennusten kunnossapidosta ja kiinteistöhuollosta. Aiemmin virka on ollut nimeltään toimitilapäällikkö ja sitä ennen tilakeskuksen päällikkö. Pestiin ei kuitenkaan saatu ketään, eikä sitä ole hoitanut kukaan sitten marraskuun 2019. Viran tehtävät jaettiinkin syksyllä kahtia rakennuspäällikön ja palvelupäällikön viroiksi.

Artikkelia muutettu 18.1. kello 8.50. Lisätty tieto siitä, että Mika Hiltusen valinta ei vielä olekaan varma, sillä kaupunginjohtaja käytti päätökseen otto-oikeutta.