Suuri osuus Livian opiskelijoista ei valmistu ammattiinsa ja asuntoloiden turvallisuus mietityttää

0
Livian toimipisteitä on Kaarinassa Tuorlassa ja keskustassa, Paraisilla sekä Paimiossa. Kuva on Tuorlasta.

Livian vuoden 2019 arviointikertomuksesta käy ilmi, että valmistuneiden opiskelijoiden määrä on jäänyt kauas tavoitteesta.

Maaseutuopistossa eli Piikkiössä Tuorlassa ja Paimiossa Taatilassa ammatilliselta perustutkinnolta valmistui vain 150 opiskelijaa toivotun 180 sijaan. Sosiaali- ja terveysopistossa Kaarinassa Kiesikadulla valmistui 98 opiskelijaa 120 sijaan. Paraisilla kalatalous- ja ympäristöopissa valmistui alle puolet, 16 opiskelijaa, oletetun 40 sijaan.

Toisaalta opiskelijamäärät ovat olleet lähes toivotun suuruisia. Opiskelijoiden antama arvosana opetuksesta on ollut keskimäärin hyvä.

Parhaiten on onnistunut maaseutuopisto. Opintonsa keskeyttäneitä on vähemmän kuin oletettiin ja opiskelijapalaute on ollut hyvää. Sen sijaan kalatalous- ja ympäristöopistossa on ongelmia: keskeytysten määrä on korkea ja opiskelijapalaute huonoa. Ongelmat ovat jatkuneet useana vuotena.

Tarkastuslautakunta oli tyytyväinen siihen, että henkilöstön sairaanhoitokulut ja työterveyshuollon kulut ovat vähentyneet.

Työntekijöistä moni on jäämässä lähivuosina eläkkeelle, ja pelkona on, että hiljainen tieto ei siirry nuoremmille työntekijöille.

Lautakunta arvioi myös, että koulutuskuntayhtymän taloutta on hoidettu hyvin. Vertailukelpoinen vuoden 2019 vuoden tulos on 155 000 euroa alijäämäinen, mikä on 119 000 euroa parempi kuin talousarviossa oli oletettu.

Tarkastuslautakunta epäili asuntolavalvonnan riittävyyttä. Yksi henkilö hoitaa kahta toimipistettä, joiden välillä on puolen tunnin matka, ja asuntoloissa asuu alaikäisiä opiskelijoita. Lautakunta pitää järjestelyä opiskelijoiden turvallisuuden kannalta erittäin kyseenalaisena.

Vastauksessaan kuntayhtymän johtaja Ilkka Harkkila , rehtori Maria Luoma-aho ja talousjohtaja Satu Villa pitivät kuitenkin Livian asuntoloiden tilannetta hyvänä. Järjestyshäiriöitä on ollut erittäin vähän. Lainsäädäntö antaa koulutuksenjärjestäjille vapauden asuntoloiden järjestämiseen parhaaksi katsomallaan tavalla.

Yhtymävaltuusto hyväksyi arviointikertomusten vastaukset.