Toivejutut: Poluilla ja ulkoreiteillä tavoitat Kaarinan luonnon helmet

0
Vaarniemenkalliolta aukeaa näkymä Pitkäsalmelle ja Rauvolanlahdelle. Vaarniemen lehto on kuvan oikeassa laidassa lahden rannassa.

Kaarina-lehti julkaisee toivotuimpia artikkeleita verkossa uudelleen. Tämä juttu Kaarinan ulkoilureiteistä julkaistiin alun perin 5.7.2017.

Kaarinan alueella olevat luontopolut tarjoavat liikunnallisia elämyksiä monenlaisissa luontotyypeissä ja maisemapaikoissa. Korkeuserot ja polkualustojen muu vaihtelevuus aiheuttavat sen, että reitit soveltuvat liikuntarajoitteisille vain joiltakin kohdin.

Vaarniemi-Rauvolanlahti

Alueella on kaksi polkureittiä, jotka sijaitsevat lehtometsässä ja merenlahden ruovikkoisessa rannassa sekä etelämpänä Vaarniemenkalliolla. Polulta toiselle pääsee kävelemään Rauvolantietä pitkin. Vaarniemenkalliota lukuun ottamatta polut kulkevat luonnonsuojelualueella, jossa on Kaarinan laajin tammilehto. Luontotyypit vaihtelevat reheväkasvuisesta metsästä kallioketoon. Lehdossa ja rannassa viihtyy runsas linnusto.

Lähtöpaikka: Rauvolantietä 1,6 km Pyhän Katariinan tien risteyksestä, pysäköintialue 100 m sitä ennen.

Pituus: lehdossa kiertävä polku 1,8 km, yhteispituus Vaarniemenkallion polun kanssa 4 km.

Muuta: yhteys Turun puolelle Katariinanlaaksoon, Vaarniemenkalliolta yhteydet Pyhän Katariinan retkeilyreiteille; nousu kalliolle jyrkkä, portaat hyväkuntoiset; kalliolla näkötorni, nuotiopaikka, laavu, ja puucee; rannassa lehdon pohjoispuolella on lintutorni.

Pyhän Katariinan polut

Reitit sijaitsevat Sauhuvuorella ja sen viereisillä alueilla sekä Lemunniemen metsissä ja pelloilla. Partiolaisten merkitsemillä poluilla on sekä tasaisia että mäkisiä osuuksia, korkeuserot ovat enimmillään lähes 50 metriä. Sauhuvuorella on pronssikautinen hautaröykkiö.

Lähtöpaikat: esim. Sauhuvuoren juurelta, Lemuntietä 400 m Pyhän Katariinan tien risteyksestä (pysäköintipaikalta Marsukadun alkupäästä n. 500 m) tai Kasarminmäentien pysäköintipaikan vierestä.

Pituus: n. 10 km

Muuta: yhteys Vaarniemen poluille; laavu, nuotiopaikka, puucee, useita levähdyspaikkoja pöytineen ja penkkeineen.

Kuusiston kartanon ja linnan kulttuuri- ja luontopolku

Polku kulkee luonnoltaan ja kulttuurihistorialtaan arvokkaalla paikalla, suurelta osin luonnonsuojelualueella. Se on tehty Kappelinmäelle, Kuusiston taidekartanon ja keskiaikaisen piispanlinnan raunioiden lähelle.

Männikköinen ja kallioinen Kappelinmäen laki on 58 metriä merenpinnan yläpuolella. Mäellä on myös rehevää kuusimetsää ja kulttuurivaikutteista lehtoa jaloine lehtipuineen ja harvinaisine kukkakasveineen. Lintu- ja hyönteislajisto on runsas.

Lähtöpaikka: pysäköintialueelta, Linnanrauniontietä 5,5 km Saaristotien risteyksestä.

Pituus: 3,2 km

Muuta: pöydät ja penkit Kappelinmäen laella; nuotiopaikka ja puucee linnanraunioiden kupeessa.

Karpanmäen-Tuorlan luontopolut

Polkuverkoston läntinen osa sijaitsee Voivalassa, Karpanmäen luonnonsuojelualueella. Itäinen osa kiertelee Tuorlan maaseutuoppilaitoksen tuntumassa. Alueelta toiselle pääsee kulkemaan jalkaisin peltoaukean läpi kulkevia teitä pitkin. Karpanmäessä on sekä havumetsää että valtakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltu tammi-pähkinäpensaslehto. Myös Tuorlan alueella kasvaa jaloja lehtipuita ja muita lehdossa viihtyviä eliölajeja. Karpanmäen eteläosan kalliomäeltä on avara näkymä Kuusistonsalmelle.

Lähtöpaikat: Karpanmäen polulle esim. Rantayrttikadun eteläpään viereltä (Voivalan venesataman pysäköintialueelta 250 m); Tuorlan poluille esim. maaseutuoppilaitoksen alueelta, Tuorlantie 1 (oppilaitoksen pysäköintialueelta etelään 300 m).

Pituus: lasten luontopolku Tuorlassa n. 1 km, muut polkuosuudet n. 4 km.

Muuta: opasteviitoitus luontopoluille puuttuu, mutta polkujen varrella on opastetauluja.

Linna- ja Pohtionvuoren luontopolku

Reitti kiertää metsäisiä ja kallioisia mäkiä, joilta avautuu laajoja maisemia. Polun itäpään pohjoispuolella sijaitseva Pohtionvuori on 79 metriä merenpinnan yläpuolella ja siten se on Kaarinan korkein kohta. Alue on geologisesti merkittävä muun muassa 9000 vuotta sitten syntyneiden merenrantamuodostumien ansiosta. Merkkeinä esihistoriallisen ajan ihmistoiminnasta ovat pronssi- ja varhaisrautakautiset hautaröykkiöt. Myös rautakautisista asuinpaikoista kertovia löytöjä on tehty.

Lähtöpaikat: Lystiläntietä 500 m 110-tien risteyksestä, pysäköintialue 250 m sitä ennen (siellä opastaulu) tai Heernummentietä 1,6 km, josta vasemmalle vievää tietä 100 m (mahdollisuus pysäköidä; n. 500 m sitä ennen Linnavuori-opasteviitta).

Pituus: 4 km

Muuta: reitin varrella laavu, nuotiopaikka ja puucee, talvella lumiolosuhteiden salliessa hiihtoreittejä.

Auranlaakson koulumetsä- ja opetuspolku

Auranlaakson koulun lähimaastossa kulkeva polku sijaitsee Vanha Littoistentien molemmilla puolilla. Polun läntinen osuus johtaa mäkisen havumetsäalueen ja pienehkön peltokaistaleen kautta louhikkorinteiselle Muikunvuorelle, jolta aukeaa näköala Auranjokilaaksoon ja Turkuun. Muikunvuoren alueella on pieniä kalliolampia ja puro, ja geologisista muodostumista voidaan mainita luolat ja pirunpelto eli muinaisranta. Alueen asutushistoriasta kertovat muun muassa kivi- ja rautakautiset asuinpaikat.

Lähtöpaikka: Auranlaakson koulun pysäköintialue, Vanha Littoistentie 297.

Pituus: Vanha Littoistentien itäpuolella 0,7 km ja länsipuolella 1,3 km.

Muuta: Muikunvuorin laki on 65 m merenpinnan yläpuolella; polku on merkitty maastossa keltaisin maalimerkein, mutta opastekyltit puuttuvat.

Littoistenjärven luontopolku

Kauniit järvimaisemat ovat tunnusomaisia Kaarinan ja Liedon alueilla kulkevalle reitille. Polku haarautuu pohjoisessa linnustollisesti arvokkaalle Järvelän kosteikolle, jonka reunoilla on kolme lintutornia. Luontopolun päätepiste järven itäpuolella on Kuoviluodon luonnonsuojelualueella. Käyttämällä katuja ja kevyen liikenteen väyliä järven voi kiertää kokonaan. Littoistenjärvi on Turun lähialueen järvistä suurin. Se kuroutui erilleen Itämerestä yli 5000 vuotta sitten.

Lähtöpaikat: esim. Littoisten hiekkarannan pysäköintialue, Vanha Littoistentie 151 tai Järveläntien alkupään pysäköintialue.

Pituus: 3,6 km

Muuta: polun varrella on kolme yleistä uimarantaa.

Lausteen luontopolku

Lausteen kuntoradan tuntumassa kiertävä polku sijaitsee sekä Kaarinan että Turun alueella, moottoritien pohjoispuolella. Maasto on kumpuilevaa, ja reitillä on vaihtelevia metsätyyppejä karuista kalliomänniköistä metsäiseen korpeen. Kosteimmissa kohdissa on pitkospuita. Osa luontopolusta kulkee Lausteen perintömetsän alueella, joka on perustettu 2006 sen monipuolisten luontoarvojen suojelemiseksi.

Lähtöpaikat: etelästä päin Sorron ylikulkusillan läheltä (Lakimiehenkadun pohjoispäästä n. 500 m soratietä länteen tai Keskusliikuntapuistosta kuntorataa myöten: pohjoisesta päin Lausteen koululta, Raadinkatu 7.

Pituus: 3,3 km

Muuta: polulla on keltaisia opastenuolia, läheisen moottoritien melu ulottuu vain reitin eteläreunaan.

Lähteet: Isotalo, Tiia (toim.) 2013. Kaarina. Kaupunki luonnon helmassa; Mia Rönkä, Ari Karhilahti ja Ann-Mari Rannikko 2015. Turun seudun luontoretkiopas.

Teksti ja kuvat: Tapani Mehtonen