Tunnin junan kaksoisraide herättää huolta Littoisissa

0
Kaarina antoi hiljattain Tunnin junan YVA-selostuksesta lausunnon, jossa hanketta kannatettiin.

Turun ja Helsingin välinen mahdollinen nopea junayhteys edellyttää kaksoisraidetta, eli nykyisen radan reitin leveys suurenee. Lisätilaa on tarkoitus ottaa radan eteläpuolelta.

Tämä on herättänyt huolta Verkakylässä, Littoisten asemanseudulla ja Tennuksessa, kertoo Verkakylässä asuva Anneli Suutari (vihr.). Noin kuutisenkymmentä asukasta onkin tehnyt oman muutosehdotuksensa Tunnin junan YVA-selvityksestä.

Asukkaiden mielestä rantaradan toisen osuuden tulee kulkea nykyisen radan pohjoispuolelta. Mikäli tämä ei ole mahdollista, asukkaat toivovat, että nykyinen junarata vain korjataan hyvään kuntoon (vaihtoehto 0+).

Asukkaiden perusteluna on, että radan eteläpuolella on useita 1900-luvun alun rakennuksia, jotka ovat kylän kulttuuriperintöä, kuten rautatieaseman talo. Sen sijaan heidän kokemansa mukaan radan pohjoispuolella olisi hyvää tilaa radalle. Lisäksi pohjoispuolella kalliopohja on lähellä, kun taas eteläpuolella on savimaata, josta aiheuttaa tärinää omakotitaloille.

Eteläpuolella radan alle jäisi asukkaiden mukaan myös uhanalainen luontotyyppi, kuiva lehto, ja liito-oravan elinpiiri.