Turku aikoo rakentaa vuokratalojaan Voivalaan

0
Havainnekuva Voivalaan aiotuista TVT:n rivitaloista. Havainnekuvan laati Jetta-Talo.

Turun kaupungin vuokrataloyhtiö TVT Oy aikoo rakentaa Kaarinaan lisää vuokratalojaan. Niiden yksityiskohdat ovat nyt selvinneet. Toisessa TVT:n kahdesta uudesta hankkeesta rakennetaan vuokrattavia rivitaloja Voivalaan.

Se, että toisen kunnan vuokrataloyhtiö rakentaa asuntoja toisen kunnan alueelle, on poikkeuksellista ja on herättänyt Kaarinassa paljon närää. Hankkeiden estämiseksi on kuitenkin vähänlaisesti välineitä.

Kaarinan kaupunginhallitus käsittelee tulevana maanantaina lausuntoaan TVT:n Voivalan hankkeen korkotukilainahakemuksesta asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle. Pohjaehdotuksessa hanketta ei puolleta.

Aiemmissa hankkeissa Kaarinan kielteinen kanta korkotukilainahakemukseen ei ole kuitenkaan estänyt TVT:n rakennushankkeita Kaarinassa.

Rivitalot sijoitettaisiin Voivalaan Koivikkokadulle. Rivitaloja tulisi kuusi, ja ne ovat kaavassa asuinpientalotonteilla (AP). Asuntoja olisi 36 ja niiden keskipinta-ala 58 neliötä. Yksiöitä rakennettaisiin kuusi, kaksioita kaksitoista, kolmioita sekä neljän huoneen asuntoja kuusi.

Hanke ei ole valmistuneen ja hyväksytyn korttelisuunnitelman mukainen. Kaarinan kaupungin näkökulmasta hanke ei ylipäätään edistä alueen suunnitelmallista rakentamista.

Hakija taas katsoi, että kasvavassa kaupungissa väestönkasvu tekee hallaa asuntomarkkinoille. Jos kysyntää vastaavaa uudistuotantoa ei ole, seurauksena on asuntopulaa, markkinavuokrien nousua ja asunnottomuutta.

Lainan hakijana on As Oy Voivalan Kaski, perustettavana yhtiönä ja hakijayhtiönä sekä rakennuttajana Suvanto Kapital. Edellisellä kerralla TVT teki yhteistyötä Hartelan kanssa.