Mielipitei: Carunalla on yhteinen tavoite Kaarinan kaupungin kanssa

0

Kaarina-lehdessä julkaistiin 17.2. uutinen, johon sisältyviä tietoja mielelläni tarkennan. Uutisessa käsiteltiin Kaarinan kaupungin kaivuohjetta ja sen vaikutuksia maakaapelointiin Kaarinan alueella.

Olemme kaupungin kanssa täysin samoilla linjoilla, että kaapelointitöiden jälkeen katujen pitää pysyä kunnossa ja kestää niille suunniteltu liikennöinti. Katujen ennallistaminen samaan kuntoon kuin ne olivat ennen rakentamista kuuluu normaaliin toimintaamme. Olemme ehdottaneet useita toimenpiteitä, joiden avulla kaupunki voi varmistaa, että työ tehdään laadukkaasti. Annamme työllemme myös kahden vuoden takuun. Kaikki työt tehdään kulloinkin voimassa olevien standardien mukaisesti.

Jos katu on rakennettu siten, että se ei vastaa nykyvaatimuksia, kenen vastuulla on kadun päivittäminen muuttuneeseen tilanteeseen? Kenen vastuulle jää tierakenne, joka ei ole standardeissa kuvatun mukainen? Tällaisesta ennallistamisen ylittävästä rakentamisesta koituu ylimääräisiä kustannuksia ja liikennettä kapeille kaduille, kun useat rekat kuljettavat maamassoja paikasta toiseen. Turha massojen kuljettaminen kuormittaa sekä alueen turvallisuutta että ympäristöä.

Kaupungin kaivutyöohje kasvattaa kustannuksia noin 70% metriltä, mikäli edellä mainittuja ennallistamisen ylittäviä rakennustöitä tehdään. Viime kädessä nämä kustannukset tulevat Carunan asiakkaiden – kuten Kaarinan kaupungin ja sen asukkaiden – maksettavaksi. Samaan aikaan sähkömarkkinalakia ollaan muuttamassa päinvastaiseen suuntaan eli sähkönsiirtohintoja pyritään laskemaan.

Kaikki hankkeemme Kaarinan alueilla eivät ole pysähtymässä. Ainoastaan ns. Lähikaapelihanke on tällä hetkellä odottavassa tilassa. Kaikki asiakkaidemme tilaamat työt toteutetaan asiakaslupaustemme mukaisesti.

Toivomme edelleen, että löydämme yhdessä kaupungin kanssa tavan, jolla kaupungin huoli voidaan poistaa, ja hanke toteuttaa ottamalla huomioon laatuvaatimukset ja kustannustehokkuus. Yhteinen tavoitteemme on pitää kadut kunnossa kohtuullisin kustannuksin.

Kalle Liuhala

Aluejohtaja, Caruna