Esiopetuksen kokeilu tuo 5-vuotiaat eskariin – Kaarina mukana kokeilussa

0
Vielä ei ole tiedossa, mitkä Kaarinan päivähoidon yksiköt osallistuvat kokeiluun. Arkistokuva Timo Jakonen

Kaarina on valittu mukaan elokuussa alkavaan kokeiluun, jossa lapsille annetaan esiopetusta yhden sijaan kaksi vuotta.

Varhaiskasvatuksen johtajan Päivi Kemppaisen mukaan ei ole vielä tiedossa, mitkä Kaarinan päivähoidon yksiköt osallistuvat kokeiluun. Myöskään sitä ei tiedetä, saako kaupunki itse valita, mitkä yksiköt ovat mukana kokeilussa.

Kaksivuotinen esiopetuksen kokeilu tarkoittaa käytännössä sitä, että osa viisivuotiaista lapsista aloittaa ensi syksynä esikoulun. Kokeilun toivotaan tavoittavan noin 10 000 vuosina 2016 ja 2017 syntynyttä lasta. Kokeilu jatkuu toukokuuhun 2024 saakka.

Esiopetukseen osallistuminen on perheille maksutonta. Kokeilusta aiheutuvat kulut korvataan kunnille valtionavustuksina.

Kokeilun tarkoituksena on muun muassa vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

Kunnille järjestetään tämän viikon lopussa valtakunnallinen infotilaisuus esiopetuksen kokeilusta.

– Silloin saamme lisäinformaatiota asiasta, mutta kunnalliset ratkaisut eivät ole vielä silloin selvillä.