Hallinto-oikeus jätti tutkimatta valituksen kaivanto-ohjeistuksesta – Caruna harkitsee maakaapelointien keskeyttämistä Kaarinassa

0
- Täyttö pitää tehdä kunnolla, jotta se antaa kadun reunalle tuen painumista vastaan niissä tilanteissa, joissa esimerkiksi raskas betoniauto joutuu väistämään vastaantulevaa liikennettä kadun reunaan, tekninen johtaja Jyrki Haapasaari perustelee. Kuvassa näkyy havainnollistava esimerkki asfaltin murtumisesta kaapelikaivuu-urakan jälkeen.

Sähköverkkoyhtiö Caruna on valittanut hallinto-oikeuteen Kaarinan kaupungin ohjeistuksesta kaapelikaivantojen täyttämisestä.

Uudistetut ohjeet oli hyväksytty teknisessä lautakunnassa elokuussa.

Hallinto-oikeus päätti jättää Carunan valituksen tutkimatta. Perusteena oli, että teknisen lautakunnan hyväksymä ohje sisältää menettelytapaohjeeksi tarkoitetun ohjeistuksen siitä, millaisia linjauksia Kaarinan kaupunki tulee noudattamaan antaessaan työn suorittajalle kunnossapitolain 14 a §:n tarkoittamia määräyksiä. Toisin sanoen teknisen lautakunnan päätös oli luonteeltaan vain valmistelua, eikä siitä voi tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta.

”Enemmän kuin ennallistamista”

Kaarinan kaupunki päätti viime syksynä uudistaa ohjeensa kaapelikaivantojen täyttämisestä. Kaivantojen työnjälki on ollut teknisen johtajan Jyrki Haapasaaren mukaan usein puutteellista, ja kaupunki on joutunut vaatimaan kaapelikaivajilta jälkikorjauksia.

Carunaa uusissa ohjeissa hiertää erityisesti vaatimus, jonka mukaan asfaltin reunasta enintään 0,75 metrin etäisyydelle kaivattava kaivanto on täytettävä kokonaan yleisen kadunrakennustavan mukaisilla karkeilla maa-aineksilla. 0,75–1,5 metrin etäisyydellä olevissa sisäluiskissa kaivanto on täytettävä puoleen väliin asti karkeilla, kantavilla ja tiivistämiskelpoisilla maa-aineksilla.

– Täyttö pitää tehdä kunnolla, jotta se antaa kadun reunalle tuen painumista vastaan, jos esimerkiksi raskas betoniauto joutuu väistämään vastaantulevaa liikennettä kadun reunaan. Reunan mahdollinen painuminen murtaa asfaltin ja korjaus jää käytännössä kaupungin tehtäväksi, Haapasaari perustelee vaatimusta.

Caruna kritisoi, että Kaarinan kaupunki edellyttää tehtävän ennallistamisen ylittävää, perusparantamiseksi katsottavaa työtä. Caruna pitää vaatimusta ylimitoitettuna niissä kohteissa, joissa katu on aikoinaan rakennettu niin, ettei kaivannosta löydy vaatimukset täyttäviä, tiivistämiskelpoisia maa-aineksia. Tällaisessa tilanteessa ohje edellyttää vanhojen heikkolaatuisten maa-ainesten osittaista tai kokonaan vaihtamista.

Littoisissa valmista

Carunalla on Kaarinassa käynnissä laaja sähköverkon uudistushanke, jossa nykyiset ilmajohdot on tarkoitus korvata säävarmoilla maakaapeleilla. Littoisten taajaman kaapelointityö valmistui pääosin viime vuonna. Tämän ja ensi vuoden aikana oli tarkoitus jatkaa töitä Piikkiössä ja Kaarinan keskustassa.

– Tietojeni mukaan Caruna harkitsee vakaasti Kaarinan keskustan ja Piikkiön alueiden maakaapelointihankkeidensa keskeyttämistä toistaiseksi, Haapasaari kertoo.