Kaarinalainen kuljetusyrittäjä tyhjensi lietteet piikkiöläisen vesiosuuskunnan viemäriin

0
Sako- ja umpikaivolietettä.

Umpi- ja sakokaivolietteiden tyhjennykset ja kuljetukset siirtyvät parin seuraavan vuoden aikana Lounais-Suomen Jätehuollon vastuulle, eli LSJH alkaa kilpailuttaa lietekuljetukset asukkaiden puolesta. Toistaiseksi Kaarinassa asukkaat kuitenkin sopivat vielä itse lietetyhjennyksistä alan yritysten kanssa.

Kaikki ei ole sujunut Kaarinassa nykyisellä mallilla asianmukaisesti. Kaarinalainen kuljetusyritys on vienyt saostus- ja umpisäiliölietteitä Piikkiössä sijaitsevalle vesiosuuskunnalle, jossa lietteet on laskettu viemäriin. Näin ei saisi toimia: lietteet saa toimittaa ainoastaan tiettyihin vastaanottopaikkoihin.

Kaarinan kiinteistöjen lietteet olisi pitänyt viedä Turun biokaasulaitokselle Gasum Oy:lle, eikä vesiosuuskunnilla ole ylipäätään lupaa vastaanottaa kuljetusyrittäjiltä lietteitä.

Miten vessajätteet ja liete eroavat?

Miksiköhän sako- ja umpikaivojen lietteitä ei saa päästää tavalliseen viemäriin? Käytännössähän kyse on esimerkiksi vessajätteistä, joita joka tapauksessa virtaa kaupungin viemäriin.

– Saostus- ja umpisäiliölietteet eivät sovellu sellaisenaan viemäriverkkoon. Ne ovat olomuodoltaan, pitoisuuksiltaan ja muulta laadultaan erilaisia kuin tavalliset jätevedet, joille viemäriverkosto on tarkoitettu, joten ne aiheuttaisivat siellä haittaa, selittää palvelujohtaja Jaana Turpeinen LSJH:lta.

Kaarinan kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinonen valaisee, että vaikka teoriassa kyse tosiaan on samantapaisista jätevesistä, todellisuudessa umpi- ja sakokaivojen liete on yleensä huomattavasti väkevämpää kuin tavallinen viemärivesi. Sen käsittely vaatii erikoistoimia. Gasum mädättää lietteen biokaasulaitoksessaan.

Lisäksi lietekuljetusyritys on käytännössä vierittänyt omat kustannuksensa kaupungin harteille. Kaarinalaisten viemärivedet virtaavat Turun seudun puhdistamolle, joka laskuttaa Kaarinaa sen mukaan, miten likaisia vedet ovat.

”Laitonta toimintaa”

Virallisen marssijärjestyksen ohittavat sopimukset kuljetusyrittäjän ja vesiosuuskunnan välillä eivät noudata muiltakaan osin jätehuoltolautakunnan asettamia taksoja ja muita sääntöjä.

– Laitontahan toimintaa tämä on ollut, Heinonen toteaa.

Kaarinassa ei Heinosen muistikuvan mukaan ole aiemmin tullut vastaan tällaista ongelmaa. Tapauksen huomasivat Turun ympäristönsuojeluviranomaiset, jotka selvittivät, mihin urakoijat olivat vieneet lietteitä.

Umpikaivolietteen jättäminen Gasumille ja muihin lietteenkäsittelypaikkoihin maksaa 18 euroa tonnilta, sakokaivoliete 23 euroa.