Kaarina pääsi koronavuonna 8 miljoonaa euroa plussalle – Väkiluku kasvoi 2,1%

0
Kaupungin nettovelkakin väheni miljoonalla eurolla.

Kaarinan kaupungin tulosennuste vuodesta 2020 on yllättävä: ylijäämää ennustetaan kertyvän 7,6 miljoonaa euroa, koronaepidemiasta ja kaupungin yleisestä huonosta taloustilanteesta huolimatta.

Kaupungin nettovelkakin väheni 1 miljoonalla eurolla. Vuosikate kattoi investoinnit, eikä velkarahoitusta tarvittu.

Lopullinen tilinpäätös valmistuu maaliskuussa.

Koronaepidemia vähensi kyllä kaupungin verotuloja 2,6 miljoonalla eurolla ennakoidusta ja toi ylimääräisiä kustannuksia, mutta valtio paikkasi tilannetta koronatuilla. Lisäksi erikoissairaanhoidon kustannukset olivat pienemmät kuin oli oletettu.

Valtionosuudet ylittivät talousarvion huimalla 10,2 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksilla on tarkoitus kattaa sekä pandemian aiheuttamat ylimääräiset kustannukset, kuten koronatestaukset, suojaimet ja terveyskeskussairaalan varaaminen koronapotilaille, että verotulojen menetykset ja tulojen putoamiset palvelutarjonnan kutistamisen vuoksi.

Valtionosuudet kohosivat vuodessa 14,3 miljoonalla eurolla. Verotuloja saatiin 5,3 miljoonaa euroa viime vuotta enemmän.

Erikoissairaanhoidon kulut olivat 1,5 miljoonaa euroa pienempiä kuin oli laskelmoitu.

Toimintatuottoja kertyi 3,6 miljoonaa euroa vähemmän kuin oli oletettu, ja tonttimyyntikin oli pienempää kuin talousarviossa oli ennakoitu. Toisaalta toimintakuluja kertyi 1,6 miljoonaa euroa ennakoitua vähemmän.

Vuosikatteeksi ennustetaan nyt 16,7 miljoonaa euroa. Tulos näyttää poistojen jälkeen 7,6 miljoonan euron verran ylijäämäiseltä.

Toimintakate jäi noin yhdellä miljoonalla eurolla talousarviosta.

Kaupungin asukasmäärä kasvoi merkittävästi viime vuonna: 2,1%:lla, 727 henkilöllä. Kaarinalaisia oli vuodenvaihteessa 34 664.