Lenin ei enää piilottele Littoisissa – Kuntalaisaloite sai kunnostamaan muistomerkin

0
Kuvia V. I. Leninistä.

”Littoisten aseman luona, Turku-Helsinki-radan vieressä on kivi, johon on kiinnitetty vuonna 1970 muistolaatta sen johdosta, että V.I. Lenin pakeni vuonna 1907 tsaarin Venäjältä länteen Littoisten kautta. Laatta oli Neuvostoliiton aikoina turistikohde, jota bussilasteittain neuvostoturisteja kävi kunnioittamassa. Neuvostoliiton romahdettua muistomerkki on unohtunut ja ympärille on kasvanut risukkoa”, kirjoitti Jaana Lähdetie toukokuussa kaupungille lähettämässään kuntalaisaloitteessa.

”Muistomerkkiä ei huomaa, ellei siitä tiedä etukäteen.”

Kaupunki havahtui epäkohtaan ja päätti ottaa muistomerkin hoidon kontolleen.

Lähdetie ehdotti, että laatta raivattaisiin esiin, tai se siirrettäisiin Littoisten monitoimitalolle tai maakuntamuseoon. Kaupunki konsultoi Turun museokeskusta, jonka mukaan siirtäminen ei tule kyseeseen, sillä samalla katoaisi muistomerkin kulttuurihistoriallista arvoa.

Kaupunki kävikin kunnostamassa Lenin-muistomerkin edustaa: kasvustoa on karsittu, ja paikalle on raivattu polku. Juuri nyt laattaa ei kuitenkaan löydy paikalta, sillä Turun hautauspalvelu kunnostaa sitä. Muistomerkki ilmaantuu takaisin alkukeväällä 2021.

Lähdetie kirjoitti myös, että vaikka Lenin oli väkivaltaisen vallankumouksen johtaja, Suomi irtaantui Venäjästä saman vallankumouksen pyörteissä.

Lenin-laatta sijaitsee Väyläviraston hallinnoimalla maa-alueella, mutta Kaarinan kaupungilla on oikeus kunnostaa aluetta.